خبر خبر

تقدير از دوچرخه سواران فرودگاه بين المللي مهرآباد
در هفته گراميداشت حمل و نقل بمنظور تشويق همکاران براي ورزش و همچنين کمک به حفظ محيط زيست و حفظ ارزش هاي حياتي که خداند براي بندگان مهيا نموده است از دوچرخه سواران فرودگاه مهرآباد تقدير شد .

در هفته گرامیداشت حمل و نقل بمنظور  تشویق همکاران برای ورزش و همچنین کمک به حفظ محیط زیست و حفظ  ارزش های حیاتی که خداند برای بندگان مهیا نموده است از دوچرخه سواران فرودگاه مهرآباد تقدیر شد .

این همکاران در طول سال  و مداوم از وسیله حمل و نقل سبز استفاده می نمایند از انها  تقدیر گردید تا تلاش این عزیزان در حفظ محیط زیست سر لوحه و الگوی دیگر همکاران گردد.

صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت : تلاش برای سلامتی و همچنین ایجاد جامعه ای سالم که در این اقدام شما نهفته است  . بیشتر از همه سلامتی را برای شما به ارمغان دارد   در پایان با اهدا لوح تقدیر از آقایان ابوالحسنی و بیلان در همین خصوص تقدیر گردید.

در ضمن شایان ذکر است که این همکاران هر روز در رفت وبرگشت حدود 20 کیلومتر راه را با دوچرخه طی می کنند .

-------------------------------------
نظرات