خبر خبر

بازديد باقريان از پروژه هاي فرودگاه مهرآباد
بازديد باقريان از روند اجراي پروژه هاي فرودگاه مهرآباد وارائه راه کار براياستاندارد سازي و تسريع درروند اجراي پروژه ها ي در دست اقدام فرودگاه بين المللي مهراباد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهراباد در جلسه کنترل پروژه های فرودگاه مهراباد با حضور  باقریان عضو هيأت مديره، معاون  عمليات فرودگاهی و راهبر حوزه عملیات فرودگاهی و مهندس زحمت کشان مدیرکل عمران و توسعه فرودگاهها با همراهی مدیرکل فرودگاه مهرآباد و معاونین در خصوص روند اجرا واستاندارد سازی ومقاوم سازی وبهسازی ترمینال 1و2 مذاکره گردید .سپس برای ارائه بهتر راهکارهای اجرای طرح های فرودگاهی از پروژه های در دست اقدام ترمینال 1و2 بازدید نمودند واز نزدیک در جریان روند اجرای پروژه ها قرار گرفتند .

صفی نیا در این بازدید پروژه های pier ،باز سازی و بهسازی سقف و کف ترمینال های 1 و 2 و همچنین ورودی ترمینال 1 را معرفی و توضیحات لازم را در خصوص روند اجرای پروژه ها بیان کرد .

باقریان در این بازدید به روان سازی  وسرعت دراجراي پروژه هاي فرودگاه مهرآباد تاکيد کرد و گفت : اولیت اول بهره برداری از تعدادی از پل ها تلسکوپی ترمینال 1 و 2 جهت تسریع در تردد و گردش کار مسافرین است.وهمچنین در خصوص ایجاد بارانداز های تفکیک شده برای شرکت های هندلینگ کننده جهت تسریع در عملیات خروج مسافرین در اجرای پروژه ترمینال 1و2 تاکید کرد .

وی تاکید نمود انجام کاردر فرودگاه مهرآباد با توجه به حجم ترافیک پروازی و تردد مسافرین  نیازمند دقت و سرعت عمل بالا می باشد و در انجام پروژه ها باید به این نکته توجه نمود که انجام کار باید همزمان با انجام عملیات پروازی  باشد زیرا به هیچ عنوان نمی توان بخشی از فرودگاه را برای انجام عملیات عمرانی تعطیل نمود.

باقریان تاکید نمود  تا با پیگیری جدی مسائل موجود، زمینه اتمام و بهرهبرداری از این پروژهها را برای استقبال از سفر های نوروزی و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مسافران نوروزی فراهم نماید.

زحمتکشان مدیرکل عمران و توسعه فرودگاههاگفت جهت تسریع در انجام پروژه های فرودگاه مهرآباد باید با تعامل بیشتر وهمکاری با پیمانکار انجام پروژه ها کمک کنیم تا این عملیات در زمان کوتاه وبا استاندارد های فرودگاهی پیش برود .

-------------------------------------
نظرات