خبر خبر

شرکت هاي هواپيمائي در وصول مطالبات مهرآباد نوبت به نوبت به ميز مذاکره کشيده مي شوند
هم انديشي مهرآباد باآسمان براي تعامل بيشتر وقانونمندي در وصول مطالبات مهرآباداين نشست در راستاي شفاف سازي در ارائه خدمات بهتر ، اطمينان و تسريع در روند ادامه همکاري دو شريک تجاري مي باشد .

 به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : در نشستی که صفی نیا مدیرکل فرودگاه بین المللی مهراباد با مهندس گرجی مدیر عامل و مسئولین شرکت هواپیمایی آسمان داشتند در خصوص مسائل و مشکلات و راهکارهای بهتر در وصول مطالبات فرودگاه مهرآباد به مذاکره پرداختند .

صفی نیا گفت در راستای تعامل کاری و ارائه خدمات بهتر چند موضوع باید در جمع شما مسئولین و تاثیر گذاران شرکت هواپیمایی آسمان را یاد آوری کنم هر چند پرونده برخی شرکتهای بدهکار هم اکنون در قوه قضائیه در حال پیگیری می باشد اما مذاکره با شرکت هواپیمایی آسمان برای جلوگیری از اقدامات بعدی این اداره کل و تعامل بیشتر در ارائه خدمات فرودگاهی می باشد .

وی بیان نمود که مذاکرات باید به مرحله ای برسد که بتوانیم به بهترین راه حل برای برون رفت از وضعیت کنونی و همکاری دو طرفه برای ارائه خدمات بهتر برسیم زیرا شرکت هواپیمایی آسمان اکنون بیشترین نشست و برخاست را در فرودگاه مهرآباد دارد و خدمات   بیشتری در فرودگاه مهرآباد به این شرکت هواپیمایی ارائه می شود  ، لذا باید در خصوص وصول مطالبات این شرکت هواپیمایی چون شرکتهای دیگر،  اقدام نموده تا بتوانیم ما هم با دریافت مطالبات از شرکت های هواپیمائی هزینه های خدمات فرودگاهی را تامین نمائیم زیرا ما هم شرکت درامد هزینه می باشیم ودرآمدهای ما هزینه خدمات بهتر فرودگاهی می باشد .

گرجی مدیر عامل شرکت هواپیمائی اسمان در مذاکره با مدیر کل فرودگاه مهراباد قول های مساعدی در زمینه همکاری وتعامل بیشتر خصوصا در رابطه با وصول مطالبات داد وگفت سعی داریم برای استفاده  از امکانات بیشتر به منظور خدمات بهتر تعاملات بیشتری با فرودگاه مهرآباد داشته باشیم .

صفی نیا نتیجه مذاکره با شرکت هواپیمائی آسمان را  اینگونه بیان نمود که  نسبت به واریزی میانگین ماهانه خود اقدام نمائید  تا بعدا نسبت به پرداخت بدهی این شرکت تصمیم گیری شود  

-------------------------------------
نظرات