خبر خبر

روازنه بيش از 500 کارت پرواز هوشمند در فرودگاه مهرآبادصادر مي شود
استقرار طرح الکترونيکي دريافت کارت پرواز(سلف چکين ) با رويکرد استفاده از توانمندي هاي به منظور جلوگيري از ايستايي مسافر ونيز کاهش زمان وهزينه و اتلاف وقت و مهمتر ، داشتن حق انتخاب و نيز اطمينان از انجام کار بدون نگراني جهت دريافت کارت پرواز در ترمينال 1و2فرودگاه بين المللي مهرآباد با شرکت هاي هواپيماي زاگرس، وارش و آتا اجرائي شد .وبا استقبال بي سابقه مسافرين فرودگاهي مواجه گرديد .

صفی نیا مدیرکل فرودگاه مهراباد گفت : طرح سرویس آنلاین دریافت کارت ورود به هواپیما برای مسافرین ، به همت یک شرکت دانش بنیاد با استقبال خوبی در ترمینالهای  فرودگاه مهرآباد مواجه شده است .وحدود روزانه بیش از 500 کارت پرواز از طریق این دستگاه  صادر می شود .البته در گذشته که کارشناسی  در کنار دستگاه به منظور کمک به دریافت کارت پرواز مسافرین حضور داشت بیش از 800 کارت پرواز صادر می شد

ولیکن اکنون به 500 کارت پرواز کاهش یافته است .

 وی اظهار کرد: مسافران می توانند با ورود به سامانه اطلاع رسانی موجود درترمینال کارت پرواز خود را در موقعیتی که دوست دارند دریافت نمایند .واین امر سطح قابل توجهی از رضایتمندی مسافرین را کسب نموده است .و از جمله مزایای این طرح را صرفه جویی در زمان و اطمینان بیشتر مسافران فرودگاهی را  می توان ذکر کرد  با اجرای این طرح وقت مسافران در محل فرودگاه تضییع نشده و مسافر با رزرو قبلی و اطمینان کارت پرواز خود را دریافت می نمایند ..

شایان ذکر است که در تعداددریافت  كارت پرواز محدوديت ندارد و پروازهاي همزمان رو هم پوشش می دهد و این طرح بزودی با ارائه کارت پرواز شرکت های هواپیمایی دیگر نیز اجرایی می گردد.

-------------------------------------
نظرات