خبر خبر

آگهي فراخوان مناقصه عمومي خريد تابلو و ترانس هاي برق پل هاي تلسکوپي فرودگاه بين المللي مهرآباد
اداره کل فرودگاه بين المللي مهرآباد در نظر دارد نسبت به خريد تابلو و ترانس هاي برق پل هاي تلسکوپي فرودگاه بين المللي مهرآباد از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي اقدام کند.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایند.
 
-------------------------------------
نظرات