خبر خبر

اداره ساختمان فرودگاه مهرآباددر 2 سال متوالي شايسته تقدير شد .
اداره ساختمان فرودگاه بين المللي مهرآباد در دوسال پياپي به منظور پيگيري مستمر ونظارت بر انجام پروژه هاي اين اداره کل جزء 3 فرودگاه برترشايسته تقدير در بين فرودگاههاي کل کشور شد .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : باقریان معاونت عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری کشور از اداره ساختمان فرودگاه بین المللی مهرآباد با  توجه به تلاش های ارزنده و پیگیری های مستمر و نظارت بر حسن اجرای پروژههای بهسازی که موجبات تسهیل در ارائه خدمت هرچه بیشتر و ایجاد فضای مناسب گردش مسافری  گردیده قدردانی و تشکر نمود.

-------------------------------------
نظرات