خبر خبر

اختتاميه رزمايش آمادگي کامل در برابر تهديدهاي احتمالي در فرودگاه مهرآباد
به گزارش روابط عمومي فرودگاه بين المللي مهرآباد : صفي نيا مدير کل فرودگاه بين المللي مهرآباد از برگزاري اختتاميه رزمايش قطع همزمان برق و اينترنت فرودگاه بين المللي مهرآباد با همکاري وتعامل بزرگترين شرکت هواپيمائي ايران اير در فرودگاه بين المللي مهرآباد خبر داد اين رزمايش براي مقابله با تهديدهاي احتمالي و در راستاي عمل به الزام هاي تکليفي پدافند غيرعامل مي باشد .

صفی نیا گفت : اين مانورها طی روزهای گذشته و امروز (13 آبان) با نظارت دفتر مقررات فرودگاهي، مديريت بحران و پدافند غيرعامل وپدافند غیر عامل  سازمان هواپیمائی کشوری وهمچنین همکاری فرودگاه بین المللی مهراباد با حضور سردار ساسانی معاون امور زیر بنایی سازمان پدافند غیر عامل کشور وارزیابان آن سازمان برگزار شد.

صفی نیا افزود: هدف از برگزاري اين رزمايشها مقابله با تهديدات در شرایط بحرانی و ارزيابي عملکرد همزمان فرودگاه مهرآباد وشرکت هواپیمایی ایران ایر در چگونگی مواجهه با شرایط قطع اینترنت  و با برنامه ریزی انجام شده است .

-------------------------------------
نظرات