خبر خبر

شروع دومين روز کاري وزير راه وشهرسازي از فرودگاه بين المللي مهرآباد
بازديد اسلامي وزير راه و شهرسازي از فرودگاه بين المللي مهرآباد در دومين روز کاري بعد از حکم وزارت /انتظارات مردمي در بخش هاي فرودگاهي وهوانوردي بايد تامين گردد .

وزير راه و شهرسازي دومین روز کار رسمی خود در وزارت راه وشهرسازی را ، از فرودگاه بین المللی مهرآباد آغاز نمود اسلامی در بدو ورود به فرودگاه بين‌المللي مهرآباد از ترمينال دو بازدید نمود وی تاکید نمود که در حوزه هایی که مستقیما با مردم ارتباط دارند باید تلاش شود تا رضایتمندی مراجعین را کسب وانتظارات مردمی را تامین نمائیم .

اسلامی  وزیر راه و شهرسازی که به منظور سرکشی وحضور در مرزهای خروجی جهت اطلاع از وضعیت خدمت رسانی به مسافرین پیاده روی اربعین وچگونگی ارائه خدمات  به کرمانشاه سفر می نمود ، در بدو ورود به فرودگاه مورد استقبال مدیر کل فرودگاه وچند تن از معاونین  قرار گرفت.

وی پس از ورود به فرودگاه از ترمینال یک ودو فرودگاه مهرآبادو بخش توسعه یافته ترمینال وامکانات وتجهیزات این ترمینالها  دیدن کرد.وبا تاکید بر نظارت بر غرفه داران وبهره بردارانی که مستقیما با مسافرین در ارتباط هستند گفت:  باید تلاش نمود تا در این شرایط اقتصادی خاص حاکم بر جامعه با نظارت بیشتر بتوانیم دست سودجویان وفرصت طلبان را کوتاه وبا یک انسجام کلی وحرکتی متفاوت از این مسیر عبور نمائیم .

صفی نیا مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد با ارائه گزارشی مبسوط از اقدامات صورت گرفته در فرودگاه بین المللی مهراباد در راستای ارتقا خدمات ورضایتمندی مسافرین ومراجعین گفت اقدامات خوبی در فرودگاه مهرآباد انجام گردیده است واین مهم از ارتقاء جایگاه بین المللی فرودگاه بین المللی مهراباد در سطح جهان مشخص می باشد .

در پایان اسلامی گفت انشالله در فرصتی مناسب به همین زودی از کلیه زیر ساخت های فرودگاهی مهرآباد بازدید می نمایم .

مشاهده گزارش تصویری 

-------------------------------------
نظرات