خبر خبر

تجهيزات عمليات زمستاني بروز رساني مي شود
مديرکل فرودگاه بين المللي مهرآباد از برنامه ريزي براي تامين و تجهيز ماشين آلات در عمليات زمستاني به روز و استاندارد در فرودگاه بين المللي مهراباد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد ، صفی نیا  با اشاره به اینکه روند نوسازی تجهیزات فرودگاهی به  خودروهای  مدرن و بهروز  در دستور کار این اداره کل  قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر تجهیزاتی خودرویی وبرف روب وجاروب در فرودگاه مهرآباد بروز گردیده اند . ومهرآباد با امکانات جدید و مدرن به خدماترسانی به مسافران می پردازد .

وی از تجهیزات جدید خریداری شده شامل خودرو سامانههای روشنایی باند و سطوح پروازی، وخودرو  جاروبهای مکانیزه ،وتراک های صنعتی و 5 اسکانیا مجهز به تیغه برف روب برای عملیات زمستانی در فرودگاه مهرآباد در راستای ارائه خدمات استاندارد فرودگاهی خبر داد .

مديركل فرودگاه بين المللي مهرآباد افزود: به تازگی با توجه به ضرورت نوسازي ماشين آلات فردگاه مهرآباد در راستای ارتقا خدمات فرودگاهی واستاندارد سازی خدمات تاكيد شده است.و در سال هاي اخير نيز بخشي از نيازهاي فرودگاه مهرآباد برطرف شده كه از آن جمله مي توان به ورود سه خودروي استاندارد آتش نشانی همچنین چهار دستگاه خودروي گراند ویتارا مارشالر، خودرو هدایت زمینی هواپیما واکنون یک دستگاه خودروی روشنایی سطوح پروازی و5 دستگاه اسکانیا که به تیغه برف روب مجهز می گردند وهمچنین 4 دستگاه تراک صنعتی مجهز به برف روب که از طریق برگزاری مناقصه عمومی برای تهیه آن اقدام گردیده که به زودی به منظور عملیات زمستانی به فرودگاه مهرآباد تحویل داده می شوند .

صفی نیا گفت اعتبار این تجهیزات حدود 300000000000 میلیارد ریال از اعتبارات شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران تامین گردیده است

 
-------------------------------------
نظرات