خبر خبر

تابستان پر پرواز در آسمان مهرآباد
فرودگاه مهرآباد با انجام بيش از 65 هزار پرواز و جابه جايي بيش از 7 ميليون و 600 هزار مسافر در 6ماهه اول سوال 97 پرترافيک ترين فرودگاه در کشور است.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد به نقل از صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت  :  این فرودگاه سه ماه پرترافیک تابستانی خود را پشت سر گذاشته و با تدابیر ویژه زمستانی با آمادگی کامل پذیرای  مسافران پاییزی می باشد.

وی با اشاره به حجم پروازهای فرودگاه مهرآباد تاکید نمود در این فرودگاه  در سه ماه تابستان 31 هزارو  431پرواز ورودي وخروجي انجام گرفته که با اين تعداد نشست و برخاست بیش از  3 میلیون و 650 هزار نفر مسافر ورودی و خروجی از فرودگاه مهرآباد جا به جا شده اند.

همچنین طبق آمار های موجود  بیش از  26 هزار تن  بار در این فرودگاه جا به جا شده است.

صفی نیا گفت فرودگاه مهرآباد با تجهیز وبروز رسانی تجهیزات زمستانی وجلسه با شرکت های هواپیمایی با آمادگی کامل به استقبال پروازهای زمستانی می رود .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد