خبر خبر

آزادسازي حريم بي خطري باند 29 راست
در راستاي بهره برداري استاندارد از باند 29 راست حريم بي خطري در سطوح پروازي خصوصا در ابتداي باند 29 راست آزادسازي مي گردد .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد صفی نیا مدیرکل فرودگاه گفت :به منظور  بهره برداری استاندارد از باند 29 راست فردگاه مهرآباد لزوم به آزاد سازی حریم بی خطری در موقعیت ابتدای باند 29 راست ودیگر موقعیت ها ایرساید با تاییید سازمان هواپیمائی کشوری  یک امر ضروری به منظور برقراری پروازهای ایمن به حساب می آید .که به همین منظور در ابتدا امر پیگیری و مکاتبات مکرر اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد با سازمان هواپیمائی کشوری و شرکت هواپیمایی ایران ایر و شرکت خدمات هوایی سامان آغاز گردید و مناطق مورد نظر که تحت اختیار این شرکت ها بود آزاد سازی گردید و تحت اختیار فرودگاه بین المللی مهرآباد به منظور اجرای پروژه قرار گرفت.

وی در ادامه گفت : پس از آزادسازی این مناطق ،  بلافاصله عملیات خاکبرداری و کاهش ارتفاع در مسیر نشست وبرخاست هواپیماها آغاز گردید و پس از همسطح سازی مناطق اکنون انجام عملیات استریپ باند تا عرض 150 متر از محدوده سنتر لاین باند 29 راست در حال انجام می باشد و به زودی آماده بهره برداری می گردد .

صفی نیا همچنین تاکید نمود تمام مراحل همسطح سازی و استریپ باند 29 راست توسط اداره ماشین آلات فرودگاه بین المللی مهرآباد وبا نظارت اداره ایمنی زمینی وبرج مراقبت انجام گردیده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد