خبر خبر

شمارش معکوس براي برگزاري بزرگترين مانور طرح اضطراري فرودگاهي در آبان ماه
اجراي مانورطرح اضطراري دو سال يکبار طبق اسناد بين المللي ، و همچنين هر 6 ماه يک بار جهت آشنايي هرچه بيشتر مسئولين و افراد خارج از سيستم فرودگاهي و دخيل در امر شرايط اضطراري و بحراني لازم استاندارد سازي هر فرودگاهي مي باشد .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد : جلسه آمادگی جهت برگزاری مانور طرح اضطراری فرودگاه مهراباد با حضور معاونین وواحدهای دخیل در برگزاری مانور طرح اضطراری برگزار شد .

صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهراباد با تاکید بر انجام به موقع مانور ورعایت استانداردهای بین المللی در مانور طرح اضطراری فرودگاه مهراباد گفت : فرودگاه بزرگ وپر ترافیکی چون فرودگاه مهرآباد که فرودگاه پایتخت نیز می باشد ودر طول تاریخ ثابت شده است که این فرودگاه موارد اضطراری وبحرانی زیادی را تجربه نموده است ودر مواقع بحرانی بازویی پر توان برای ارائه خدمات می باشد .لذا لزوم آمادگی ومواجه با شرایط اضطراری جزء لاینفک این فرودگاه بزرگ وپر ترافیک پایتخت می باشد .

صفی نیا گفت : اجرای این مانور  كه طبق اسناد بين المللي جهت آشنايي هرچه بيشتر  مسئولين و افراد خارج از سيستم فرودگاهي و دخيل در امر شرايط اضطراري و بحراني و همچنين هماهنگي هاي لازم با يكديگر و مرور و ارزيابي مانورهاي گذشته انجام مي پذيرد، شرح نقاط قوت و ضعف مانور مورد نقد و بررسي كارشناسي قرار گرفته و لزوم انجام 3 موضوع بسيار مهم و حياتي در انجام عمليات طرح هاي اضطراري در مواقع ضروري و بحرانی شامل فرماندهي ،ارتباطات و هماهنگي به تفصيل تشريح می گردد .

در شروع اين جلسه  ابتدا صفی نیا  ضمن تاكيد بر برگزاري به موقع مانور آمادگي طرح اضطراري طبق سند 9137 ايكائو شناخت عوامل خارج از فرودگاه از اين محيط را از ضروريات عمليات مانور در لحظات بروز بحران دانست.وهمچنین با تاکید بر تقسیم فعالیت هر واحد وعدم دخالت بر انجام مسئولیت های محوله هر واحد وارگان در زمان مانور گفت این تمرینی واقعی برای انجام عملکردی صحیح در مواقع بحرانی می باشد .

سپس صفی نیا به منظور برنامه ریزی سریعتر برای برگزاری مقدمات اجرایی مانور دوسالانه طرح اضطراری مهرآباد دستور اجرا ومدیر ایمنی فرودگاه را مامور رسیدگی به برنامه های عملیاتی شدن مانور کرد .

صفی نیا گفت : مانورهاي روميزي و محدود پيش نياز مانور عملياتي و اصلي در اين خصوص می باشد لذا در مهرماه جلسات مقدماتی مانور باید برگزار گردد زیرا  هر كدام از این هماهنگی ها به نوعي در ايجاد همبستگي و وحدت عمل مابين كليه نيروهاي شركت كننده ائم از فرودگاهي ، امدادي و بهداشتي، نجات و آتش نشاني و نظامي در كليه سطوح لازم می باشد .

در پایان مقرر شد جلسه ایی در هفته آینده برگزار وزمان نهایی مانور اعلام گردد و به احتمال زیاد مانور اصلی در فرودگاه مهرآباد در آبان 97 برگزار خواهد شد.

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد