خبر خبر

کارمند نمونه روز ايمني وآتش نشاني از مهرآباد معرفي شد
يکي از کارکنان اداره ايمني وهدايت زميني فرودگاه مهرآباد در روز 7 مهر به عنوان کارمند برتر حوزه مديريت اپرون معرفي شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد  مجید باصری  مسئول تیم ایمنی اپرون اداره آتش نشانی وهدایت زمینی هواپیما فرودگاه مهرآباد طی  نامه‌ای از طرف حمید حاجی بیگی مدیر کل آتش نشانی وهدایت زمینی هواپیما ، به‌عنوان کارمند برتر در امر مدیریت اپرون معرفی و از زحمات وی تشکر و قدردانی شد.

در این حکم تشویقی آمده است: با توجه به اهتمام شما در امر مدیریت اپرون در فرودگاه مهرآباد از زحمات جنابعالی تقدیر و تشکر به‌عمل آمده و مورد تشویق قرار می‌گیرد.

 

-------------------------------------
نظرات