خبر خبر

پروژه هاي مهرآباد در راستاي ارتقا خدمات ادامه دارد / اعتبار 700 ميليارد ريالي براي خدمات فرودگاهي
هفت پروژه عمراني و تاسيساتي بهسازي و نوسازي با اعتباري بالغ بر 700 ميليارد ريال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در فرودگاه مهرآباد به منظور ارتقا خدمات فرودگاهي آغاز گرديد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : صفی نیا مدیرکل فرودگاه دراین خصوص گفت : از نیمه اول شهریور این پروژه ها با اعتباری حدود 700 میلیارد ريال به پیمانکار واگذار گردید و مقرر شد این پروژه در 18 ماه تکمیل و در زمان مقرر آماده بهره برداری گردد.

وی با بیان اینکه در فرودگاه مهرآباد سعی داریم تا تکمیل پروژه های در دست اقدام پروژه ای جدید تعریف ننماییم گفت : خوشبختانه با اقدامی بی سابقه پروژه های 15 ماهه قبل با زمانی کمتر از 9 ماه انجام گردید و ما در هفته گذشته پروژه های بهسازی ومقاوم سازی سالن ورودی ترمینال یک و ادامه احداث پروژه pier  برای نصب ایربریج ها و همچنین فضاسازی مقابل ترمینال 1و2 وادامه بهسازی ترمینال 1و2  بهسازی باراندازهای ترمینال 1و2 و همچنین پروژه روشنایی لندساید مقابل ترمینال 1 و 2 را در این پروژه تعریف ودر دست اقدام داریم .

صفی نیا گفت: در قالب این پروژه ها دو پروژه بزرگ هم برای شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران انجام می گیردکه به آنها بعدا پرداخته می شود.

ایشان با تاکید بر تسریع انجام پروژه  مقاوم سازی و راه اندازی سالن ورودی ترمینال 1 فرودگاه مهراباد بعد از سال ها گفت : با پایان این پروژه می توانیم بارترافیکی ورودی  مسافرین فرودگاه مهرآباد رادر ترمینال 2 و 6 کاهش داده و باتقسیم پروازهای ورودی در ترمینال ها 1،2و 6 از حجم ورود مسافرین در این دو ترمینال کاهش داده و با سرعت بیشتری به خروج مسافرین از ترمینال ها در راستای ارتقای خدمات فرودگاهی کمک نماییم.

صفی نیا با اشاره به انجام دو پروژه مهم فضاسازی و روشنایی مقابل ترمینال 1و2 گفت: با انجام این پروژه ها در مسیر زیباسازی و تسهیل گردش کار مسافری حرکت می نماییم.

ایشان در پایان گفت: در قالب یک قرار داد جدید حدود 20 پروژه دیگر در راستای ارتقا خدمات استاندارد و ایمنی پروازها همچنین ارتقا خدمات فرودگاهی در راه داریم که با انجام مناقصه و فراخوان آن پروژه ها را نیز شروع می نماییم.

ایشان تاکید نمود تلاش و همراهی و تعامل همکاران فرودگاه مهرآباد تا نهایی شدن پروژه ها این فرودگاه و کسب رضایتمندی 100 %‌مسافرین و مراجعین ادامه دارد.

-------------------------------------
نظرات