خبر خبر

مميزي انرژي در ساختمانهاي فرودگاه مهراباد
بررسي وضعيت موجود ساختمانها بر اساس شرايط مبحث 19 وشرايط اقليمي تهران وهمچنين استاندارد سازي بين المللي اشري دستور کار فاز دوم مميزي حامل هاي انرژي در فرودگاه مهرآباد قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد به نقل از صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت: در فرودگاه مهراباد با توجه به  تعداد ساختمان ها و ارگان ها و واحدهای خدمت رسان و همچنین  شبانه روزی بودن این فرودگاه با این حجم از فعالیت ها وهمچنین با توجه به شرایط موجود کاهش منابع انرژی و افزایش قیمت حامل های انرژی  امری بود که موجب شد مسئله مدیریت انرژی و مصرف بهینه آن در فرودگاه مهرآباد در دستور کار قرارگرفت .

وی بیان نمود به همین منظوردر فرآیند بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها شناخت زیرساخت های انرژی می باشد.لذا طی قراردادی با پژوهشگاه نیرو ممیزی انرژی در فرودگاه مهرآباد کلید خورد .

صفی نیا گفت: این پروژه که در 15/11/96 شروع و مقرر گردید در مدت 5 ماه به پایان برسد.این پروژه در سه فاز تکنیکال ، الکتریکال و مکانیکال  مورد بررسی و مطالعه انجام گرفت تا با این مطالعات به نتایج کلی درخصوص ارائه راهکارهای علمی جهت کاهش مصرف انرژی ، تدوبن برنامه و دستورالعمل جهت بررسی و کنترل وضعیت مصرف انرژی ، راهکار بهینه سازی در بخش های معماری و اطلاعاتی از چگونگی وضعیت انرژی از اهداف این پروژه می باشد.

صفی نیا با اشاره به اینکه در سال های گذشته در خصوص کاهش مصرف انرژی در فرودگاه مهراباد اقدامات خوبی انجام گرفته است گفت با انجام این پروژه به کاهش مصرف ، شناسایی و اتلاف  منابع انرژی در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت می نماییم.

ایشان گفت : در فاز دوم این طرح اندازه گیری وتعیین مقادیر و شدت روشنایی، روشنایی فیدرها ، اندازه گیری تعیین نقاط اندازه گیری وجمع بندی نقاط ونتایج اندازه گیری مشخص می گردد. همچنین تعیین رتبه انرژی الکترو موتور در طول این پروژه انجام گردیده است وتمهیدات شرایط خاص  در خصوص بررسی میزان روشنایی ، تعیین استانداردها ، وتوزیع سیستم روشنایی در همه ترمینالها مطالعه وتحقیق شده است .

صفی نیا با اشاره به زیر ساخت های گسترده فنی مهندسی در فرودگاه مهرآباد گفت:  با توجه به اندازه گیری راندمان تجهیزات شامل چیلرها وپمپ ها و هواسازها ،پکیج ها ، نصب برچسب های انرژی تجهیزات تاسیساتی خوشبختانه از ضریب عملکرد خوبی برخوردار بودیم ومسئله مهم این قضیه تهیه بانک اطلاعات کلیه سیستم های حامل انرژی در فرودگاه مهرآباد بوده است .

در پایان پیشنهادات پژوهشگاه نیرو برای استفاده بهتر از منابع انرژی در فرودگاه مهرآباد شامل : برقراری سیستم مدیریت انرژی در موتور خانه ها ،نصب سیستم کنترل هوشمند هواسازها وبهره برداری بهینه از پمپ های سیو کوله وبرج آبگرمکن خورشیدی ، نصب سیستم رسوب زدایی الکترومغناطیسی وتنظیم مشعل دیگهای بخار وآب گرم وهمچنین عایق کاری لوله های آب برج خنک کن ونصب درایو بر روی پمپ ها وفن ها تهیه چک لیست تعمیر ونگهداری دوره ایی واصلاح سیستم روشنایی ساختمان ها مطرح گردید .

صفی نیا در پایان جلسه ممیزی گفت : ارائه راهکارهای مناسب وکاربردی باید مسیر استاندارد سازی ونگهداری تاسیسات فرودگاه مهرآباد با وضعیت فعلی را مرتفع سازد .وتعیین ظرفیت حرارتی وبرودتی ترمینالها ومطابقت با ظرفیت موجود از اهم اقدامات این فرودگاه در راستای صرفه جویی در وضعیت موجود است .

-------------------------------------
نظرات