خبر خبر

تجربه ايي عملي در ميدان سيستم هاي ناوبري مهرآباد
حضور دانشجويان کارآموز الکترونيک هواپيمايي در انجام Ground Checke سيستم ILS فرودگاه بين المللي مهرآباد .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : دانشجویان کارآموز الکترونیک هواپیمایی دانشکده صنعت هواپیمایی کشور، پس از طی آموزش های تئوری سیستم  ILS و آشنایی با چگونگی بررسی صحت سیگنال های پخش شده از سیستم با حضور در سطوح پروازی فرودگاه بین المللی مهرآباد  همراه متخصصان الکترونیک هواپیمایی و ناوبری مهرآباد ؛توانستند با چگونگی روند انجام Ground Checke سیستم (LLZ)  ILS در ناحیه  Near Field ،از نزدیک بخوبی آشنا شوند .

این دانشجویان متخصصین اینده صنعت حمل ونقل هوایی کشور می باشند .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد