خبر خبر

نصب سيستم الکترونيکي دفع پرندگان در فرودگاه مهرآباد
سيستم الکترونيکي دفع پرندگان در فرودگاه مهرآباد با حضور امير تسويه چي فرماندهي پايگاه شکاري ترابري شهيد لشکري و مديريت ايمني پايگاه ،مدير کل فرودگاه مهرآباد و مديريت ايمني مهرآباد در 4 شهريور به مناسبت هفته دولت به بهره برداري رسيد.

 سیستم الکترونیکی دفع پرندگان در فرودگاه مهرآباد با حضور امیر تسویه چی فرماندهی پایگاه شکاری ترابری شهید لشکری و مدیریت ایمنی پایگاه ،مدیر کل فرودگاه مهرآباد و مدیریت ایمنی مهرآباد در 4 شهریور به مناسبت هفته دولت  به بهره برداری رسید.

با توجه به مخاطرات ناشی از وجود پرندگان و حیات وحش در فرودگاهها و ضرورت کنترل مناسب آن به منظور استاندارد سازی و ایمنی پروازها ی فرودگاه مهرآباد وبا شناسایی و ارزیابی سیستم های مختلف و با کمک مدیریت ایمنی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ضمن بررسی بسترهای و شرایط اولیه با بررسی مستندات نصب سامانه دفع پرندگان در اولویت این اداره کل قرار گرفت .

صفی نیا مديرکل فرودگاه مهرآباد گفت: با توجه به حساسیت موضوع دفع پرندگان  (BIRD STIRKE)   فرودگاه مهرآباد نیز چون همه فرودگاههای سراسر دنیا اقدام کنترلی به منظور پراکنده نمودن پرندگان و دیگر حیوانات از سطوح پروازی جهت ایمنی پروازها انجام می دهد و این تدبیرکنترلی برای کاهش خطرات احتمالی از برخورد پرندگان و حیوانات با مطالعات واحد ستاد انجام گرفت . فرودگاه مهرآبادنیز  بعنوان فرودگاه پایلوت دراجرای  این طرح انتخاب گردید..

صفی نیا در ادامه گفت  :سیستم دفع پرندگان به صورت آزمایشی به تعداد 8 دستگاه در آستانه  باند 29L  مرسوم به مترسک الکترونیکی به منظور دفع پرندگان در منطقه تجمع پرندگان نصب و به بهره برداری آزمایشی می رسد .

این طرح به جهت ارزیابی دقیق میزان اثربخشی در نظر گرفته می شود ودر صورت جواب دهی به تعداد زیاد در مهرآباد و فرودگاههای دیگر نصب می گردد .

نگاه توسعه ای این طرح با رویکرد تکنولوژی جدید راهکار مناسب به منظور ایمن سازی پروازها می باشد .

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد