خبر خبر

ارتقا سطح خدمات ايمني / اجراي طرح FOD در سطوح پروازي مهرآباد
ايمني باند وسطح پروازي به منظور ارتقا سطح خدمات پروازي با اجراي طرح رفع موانع و اشيا و امحاءگياهان خطرساز در فرودگاه مهرآباد انجام گرديد

ایمنی باند وسطح پروازی به منظور ارتقا سطح خدمات پروازی  با اجرای طرح رفع موانع و اشیا و امحاءگیاهان خطرساز در فرودگاه مهرآباد انجام گردید

به گزارش روابط عمومی به نقل از صفی نیا مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد کلیه گیاهان خشک و علفهای هرز با استفاده از سمپاشی و حرص و اجرای طرح مانش پاشی در سطوح پروازی فرودگاه مهراباد  انجام گرفت .

ایشان تاکید نمود به منظور پاک سازی و امحاء گیاهان و رفع FOD   سطوح پروازی در بین دو باند به منظور ایمنی پروازها و استاندارد سازی به صورت دوره ایی و دائم انجام می گیرد و این یکی از مهمترین موارد کنترل ایمنی نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه پرترافیکی چون مهرآباد می باشد .

در هفته گذشته نیز به منظور استریپ سازی و دفع FOD سطوح پروازی این امر در سطح گسترده ای با نظارت مدیر ایمنی فرودگاه بین المللی مهرآباد  انجام گرفت .

وی بیان نمود : در فرودگاههای سراسر دنیا برای ارتقاء سامانه های ایمنی فرودگاهی این امر حائز اهمیت می باشد ، خصوصا  در فصل گرما و خشک شدن علف های هرز در منطقه سطوح پروازی خطر آتش سوزی و خطراتی از قبیل مکیده شدن  علف ها توسط موتور هواپیما ، یا  برخورد با بدنه هواپیما و همچنین جذب پرندگان وجود دارد لذا  به منظور دفع این موارد انجام دوره ایی این اقدامات حائز اهمیت می باشد  . به همین منظور  پاکسازی سطوح پروازی به مساحت بیش از 25 هکتار در هفته گذشته از قبیل علف زنی ،امحاء اشیا و رفع موانع پروازی و FODسطوح پروازی در فرودگاه مهرآباد انجام گردید .

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد