خبر خبر

تحقق وعده هاي ارتقا خدمات در فرودگاه مهرآباد / در شش ماه گذشته در مهرآباد چه گذشت
تلاش براي بهبود وضعيت کنوني فرودگاه در مسير ارائه خدمات بهتر دغدغه هميشگي مديران فرودگاهي مي باشد .

صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد : با اشاره به برخی نامهربانی ها در فرودگاه مهراباد  می گوید: علیرغم فشارهای غیرمنصفانه در طول این سال ها در فضای تعامل و گفت و گو نتایج مثبتی در بخش زیرساخت ها و خدمات به مردم در فرودگاه مهرآباد اتفاق افتاد که این رویه را با همت بیشتر و هدف مقدس خدمت به مردم قوی تر از گذشته در سال ۹7 ادامه خواهیم داد.

وی با اعلام اینکه برای حل مشکلات مردم  بخصوص در فرودگاه مهراباد یک هدف واحد را دنبال می کنیم، می گوید: این اداره کل علاوه بر پروژه های عمرانی، در زیر ساخت های فرودگاهی وهمچنین پروژه های ارتقا خدمات فرودگاهی هم اقداماتی داشته است .

وی میگوید: از زمان قبول مسئولیت فرودگاه بین المللی مهراباد  اهدافی را بصورت کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس اولویت و ضروریت تعریف کرده ودر حال انجام می باشیم .

ایشان گفت من برنامه ریزی ابتدایی در فرودگاه مهراباد را  در چهار محور تعریف وبرنامه ریزی نموده ام.ایشان گفت همانطور که قبلا اشاره نمودم گام اول را بحث ساختار اعتباری مهراباد ،  سپس دومین گام را بهسازی نوسازی وبازسازی بخش عملیات هوانوردی بیان نمود وگفت:  در این بخش بمنظور استاندارد سازی وایمنی پروازها باید به جد پیگیری وعملیاتی گردید .وی سومین گام در مسیر ارتقا خدمات فرودگاه مهرآباد را نوسازی وبهسازی زیر ساختارهای اماکن فرودگاه مهرآباد بیان نمود.وسپس ساماندهی نیروی انسانی گزینه بعدی است .

صفی نیا با تاکید بر بهسازی نوسازی وبازسازی بخش عملیات هوانوردی در سال 97 بیان نمود که در این بخش بمنظور استاندارد سازی وایمنی پروازها باید به جد پیگیری ودر مدت کوتاهی عملیاتی گردد .واین مهم را از بازسازی وبهسازی برج مراقبت فرودگاه مهراباد آغاز نموده ایم .

واکنون با شروع این پروژه از طبقات هم کف برج مراقبت بصورت کامل از زیر ساخت ها وزیبا سازی آغاز وتا طبقه نهم ساختمان تکنیکال بلاک در کلیه تجهیزات برج بی تاثیر نخواهد بود وهمچنین پیدا سازی vrf (تجهیزات بروز سرمایش وگرمایش ) در طبقات برج نیز در نظر گرفته شده است .

همچنین عملیات بزرگ بهسازی باند 29 چپ فرودگاه مهرآباد در بازده زمانی 6 روزه شامل 2200 متر مربع درز گیری، روکش وترمیم آسفالت وهمچنین 2700 متر مربع درزگیری ابتدای باند تا تاکسی وی وآسفالت ریزی به تناژ1000 تن یکی دیگر از اقدامات مهم انجام گرفته در این خصوص می باشد .

ایشان بیان نمود که در مسیر ارتقا خدمات در فرودگاه مهرآباد پرداختن به نوسازی وبهسازی زیر ساختارهای اماکن فرودگاه مهرآباد را نیز پیگیری نموده ایم .که در طول این چند ماه در فرودگاه مهرآباد نوسازی وبهسازی سرویس های بهداشتی در سالن ورودی ترمینال 2وهمچنین سرویس های بهداشتی سالن عمومی وضلع شرقی ترانزیت ترمینال 4 در دستور کار قرار گرفت وسریعا به بهره برداری رسید .

صفی نیا از جمله اقدامات دیگری که در چند ماه گذشته در فرودگاه مهراباد در راستای زیبا سازی وافزایش مساحت ترمینالها برای دسترسی بهتر مسافرین ومراجعین فرودگاهی در این ترمینالها انجام گرفته را جابه جایی دستگاههای توازین وتسمه ها برای افزایش مساحت ترمینالها در ترمینال یک ودو وهمچنین ترمینال 6 نام برد وگفت:  با تعویض کانترهای پذیرش مسافر در ترمینال 1و2 وهمچنین جابه جایی دستگاههای توزین بار علاوه بر زیبا سازی بصری ونوسازی تجهیزات به مساحت قابل توجهی از محیط برای جابه جایی مسافر نیز دست یافته ایم .ایشان ادامه این مهم را پارتیشن بندی وساماندهی  دفاتر فروش شرکت های هواپیمائی در ترمینال های 2و6 واکنون در ترمینال 1 را نیزاضافه نمود .

صفی نیا  با اشاره به حجم ترافیک در محوطه مقابل ترمینال 4و6 گفت:  با اجرای لاین بندی این محوطه برای کاهش بار ترافیک وتسهیل در تردد خودروها وگردش مسافری با تخریب ساختمان اداره کل تسهیلات وتجهیزات فرودگاهی این پروژه اجرایی گردید وبا باز شدن چند لاین این پروژه ، تا حدودی این مسئله مرتفع گردید واکنون در مدت زمان کوتاهی به زودی با اجرای کامل این طرح نیز خواسته های این اداره کل در خصوص تسهیل گردش مسافری در این منطقه نیز مانند مقابل ترمینال 1و2 محقق می گردد .البته علاوه بر این طرح همسطح سازی خیابان مقابل سازمان هواپیمایی کشوری به منظور تسهیل در تردد خودروها نیز انجام گردید .

یکی دیگر از اقدامات چند ماهه فرودگاه مهراباد انجام پروژه نیم طبقه تجاری به مساحت 1700 متر مربع در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد به منظور تجمیع اماکن تجاری وتشکیل بازارچه متمرکز به منظور دسترسی اسان مسافرین به نیازهای تجاری وهمچنین زیبا سازی ترمینال 2 بوده است که اکنون این پروژه با پیشرفت قابل توجهی به زودی در دسترس مسافرین قرار می گیرد .در کنار اجرای این طرح همچنین تجمیع امکان تجاری در سالن عمومی ترمینال 1و2 بصورت بازارچه ایی نیز اقدام شده است .

صفی نیا گفت : یکی از مهمترین دغدغه های ساماندهی سطوح پروازی در فرودگاه مهراباد تخریب ساختمان قدیمی پست 29 بوده است این مهم نیز با ساخت وتجهیز ساختمان جدید  پست 29 اجرایی  گردید .ومسیر دسترسی سطوح پروازی در محل ساختمان پست 29 نیز بدست امد .

صفی نیا با اشاره به حجم پرواز ومسافر در فرودگاه مهراباد گفت: در خصوص نصب پروژه pier  ولزوم سرعت در انجام این پروژه با توجه به رشد فزاینده اعزام و پذیرش سالانه مسافر در فرودگاه بین المللی مهرآبادتاکید نمود وگفت : این طرح با هدف رفاه حال و سهولت در ورود وخروج مسافران پروازهای داخلی، و جلوگیری از هدر رفت زمان و همچنین کاهش ایستایی مسافر،  با هماهنگی اداره کل تجهیزات وتسهیلات فرودگاهی ، برنامه ریزی برای نصب 6دستگاه ایربریج در فرودگاه مهرآباد انجام گردید . و با خریدتجهیزات وامکانات این پروژه زیر ساخت های نصب آن در فرودگاه مهرآباد مهیا گردید .وتا کنون 2 دستگاه از پل های تلسکوپی این جت وی ها در محل پروژه نصب گردیده وبه زودی 4 دستگاه دیگر نیز نصب میگردد.

 وی می افزاید: موضوع ارتقاخدمات در فرودگاه مهرآباد  در اولویت اول برنامه های این اداره کل قرار داشته است ، البته مطالعات و اقدامات در این خصوص انجام شده وتا حد قابل توجهی این مهم در فرودگاه مهراباد اتفاق افتاده است واین مسیر تا تحقق رضایت مندی مسافرین ومراجعین فرودگاه مهرآباد ادامه خواهد داشت .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد