خبر خبر

بهاري پر ترافيک فرودگاه مهرآباد 4 ميليوني شد
خرداد 97 بيش از 10 هزارو 628 پرواز در فرودگاه بين المللي مهرآباد انجام گرفته است .

خرداد  97 بيش از 10 هزارو 628 پرواز در فرودگاه بين المللي مهرآباد انجام گرفته است .
صفي نيا مدير کل فرودگاه مهرآباد گفت: فرودگاه مهرآباد در خرداد ماه سال جاري 10 هزارو 628پرواز ورودي وخروجي انجام داد که با اين آمار مهرآباد همچنان رکوردار بيشترين پروازهاي داخلي مي باشد.

مدیر کل فرودگاه مهرآباد با اشاره به تلاش برای برقراری پروازهای به موقع و ایمن گفت: مهرآباد با این تعداد پرواز بیش از 1میلیون 207 هزار مسافر   جابه جا وبیش از 8  میلیون و 100 هزار کیلو گرم بار جا به جا نموده است .

وی گفت فرودگاه مهرآباد در سه ماهه اول سال 97 بیش از 34 هزار پرواز داشته است که با این تعداد پرواز نزدیک به 4 میلیون مسافر را جابه جا نموده است .

ایشان با تاکید بر اینکه فرودگاهها یک شاهراه ارتباطی نزدیک وایمن در حمل ونقل می باشد گفت در سه ماهه اول سال 97 بیش از 27میلیون و800 کیلوگرم  بار در این فرودگاه جا به جا شده است .

مدیرکل فرودگاه مهرآباد با تاکید بر اینکه تلاشهای این فرودگاه برای افزایش ظرفیت خود برای خدمترسانی به مسافران ادامه خواهد داشت گفت: با این وجود بیش از پیش برای افزایش روزافزون کیفیت خدمات و ایجاد رضایت در مسافران تلاش خواهیم کرد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد