خبر خبر

عملياتي بزرگ در زماني کوتاه / بهسازي باند 29 چپ فرودگاه مهراباد
پذيرش ريسک براي برقراري پروازهاي استاندارد وايمن در فرودگاه هميشه عملياتي وپر ترافيک مهرآباد مسيري براي رسيدن به ايده ال است .

صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت :  طی بازدید از آخرین وضعیت باند 29 چپ مهرآباد با توجه به حجم نشست و برخاست هواپیما  به بیش از روزی 400 پرواز در فرودگاه مهرآباد و  شرایط نامناسب باند 29 بدلیل فرسایش ناشی از حجم عملیات پروازی وتاثیر آب وهوا وهمچنین قدمت این باند تصمیم به ترمیم وبهسازی بخشی از باند29 چپ امری واجب گردید  .

وی بیان نمود : بهسازی وترمیم سطوح  پروازی باند 29  برای بهبود وضعیت موجود  و پذیرش ایمن پروازها در دستور کار قرار گرفت ، از جمله اقدامات لازم در این پروژه  بهسازی وترمیم روکش آسفالت در باند 29 چپ ، درز گیری ، تراش آسفالت ، مرمت وپاکسازی وسپس خط کشی از عصر روز دو شنبه 4 تیر ماه آغاز وطبق  وعده داده شده در صبح روز یک شنبه 10 تیرماه عملیاتی گردید واین باند طبق برنامه از پیش تعیین شده در روز یک شنبه صبح پذیرای اولین پروازهای صبحگاهی گردید .

صفی نیا گفت تلاش برای انجام بهینه پروژه وبهره برداری از  پروژه شامل روکش و ترمیم آسفالت باند 29 چپ به متراژ حدود 2200 مترمربع و همچنین درزگیری از ابتدای باند تا تاکسی ویb5  به متراژ 2700 متر مربع و آسفالت ریزی به تناژ 1000  تن به میانگین عمق تراش 12 سانتی متری در شبانه روز بصورت سه شیفت به بکار گیری 50 نفر واستفاده از ابزاز وماشین الات انجام گرفت .

وی بیان نمود با توجه به انجام عملیات عمرانی بهسازی  در باند 29 چپ  از روز دو شنبه تاصبحگاه  یکشنبه 10 تیر ماه جهت نشست و برخاست پروازها از باند 29 راست استفاده گردید .

وی در پایان گفت جا دارد اینجا از همه همکاران فرودگاه مهراباد بخصوص معاونت فنی و مهندسی و عملیات هوانوردی تشکر وقدردانی نمایم که با تلاش مضاعف شبانه روز خود در همه حوزه هادر این بازده 6 روز چون همیشه با انجام بهینه ومتعهدانه وظایف خود در حوزه نشت وبرخاست پروازها وپذیرش مسافرین همزمان با عملیات عمرانی بدون هیچ خللی انجام وظیفه نموده وچون همیشه سربلند از این وظیفه بنده را در این عمر خطیر یاری نمودید . 

برای مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد