خبر خبر

انکس 14 در حوزه تسهيلات فرودگاهي آموزش داده مي شود .
کارشناسان حوزه تسهيلات فرودگاهي مهرآباد طي يک دوره 4 روزه انکس ۱۴ را فرا مي گيرند

به گزارش روابط‌عمومی فرودگاه مهراباد : دوره آموزشي انكس ۱۴ با حضور23 نفر از كارشناسان حوزه تسهیلات فرودگاهی ، به مدت 4روز در فرودگاه مهرآباد برگزار شد.

طي اين دوره آموزشي فراگيران با اصطلاحات و تعاريف انكس ۱۴، طراحي باند، سطوح پروازي، روشنايي باند، خط كشي سطوح پروازي و طراحي تابلوهاي راهنما در سطوح پروازي آشنا شدند.

مفاهيم اين دوره توسط استاد حسینی؛ تدريس شد و در پايان این دوره از شركت‌كنندگان آزمون ارزیابی اخذ شد.

-------------------------------------
نظرات