خبر خبر

مهراباد در آمادگي کامل براي سفر هاي تابستاني
فرودگاه مهرآباد براي استقبال از مسافرين سفرهاي تابستاني در آمادگي کامل به سر مي برد

صفی نیا  مدیرکل فرودگاه مهرآباد با اعلام این خبر گفت: مهراباد در امر ساماندهي، توسعه و ارتقا خدمات به مسافرين حمل ونقل هوایی در فرودگاه مهرآباد تلاش می کندودر مسیر این تلاش می توان به رضایت مسافرین ومراجعین فرودگاه مهراباد اشاره نمود واقدامات مهم در این حوزه منجر به کسب رضایتمندی مسافرین گردیده است .

صفی نیا  افزود: با آغاز افزایش پروازهای  تابستاني که به منظور افزایش تقاضای مسافرین و افزايش حجم پروازها در فرودگاه مهرآباد، صورت پذیرفته است نظارت بيشتر بر عملكرد ارگان ها و شركت هاي هواپيمايي، نظارت بر نحوه فعاليت تاكسيراني و ديگر بهره برداران فرودگاهي ضروري است که در اين راستا تدابير لازم وهماهنگی با واحد ها وارگانهای خدمت رسان اتخاذ شده است.

ایشان همچنین از آمادگی زیر ساخت های سرمایشی به منظور بهبود وضعیت هوای مطلوب ترمینالها ، نظارت بر عملکرد غرف تجاری ، وعملکرد شرکت های هواپیمائی برانجام پروازهای ایمن وبه موقع وهمچنین نظارت بر ارائه سرویس بهینه رستورانها واماکن وهمچنین نظارت مستمر بر قیمت ها اشاره نمود .

صفی نیا  گفت: با وجود انجام پروژه ها وهمزمان اجرای عملیات پروازی  در اين فرودگاه، لازم است همه همكاران نسبت به ايجاد شرايطي مناسب، سفري ايمن و راحت و پروازي بدون تاخير براي مسافران تلاش کنند.وهمچنین تلاش ما انجام به موقع پروژه ها بمنظور راحتی مسافرین فرودگاهی می باشد .

وی در پایان رضايت مراجعين در ارائه خدمات فرودگاهي و رعايت استانداردهاي فرودگاهي و ايمني هوانوردي را  دغدغه مديران فرودگاهي دانسته  وگفت تلاش ما این است که  مسافري که براي تردد فرودگاه را انتخاب مي‌کند بايد از انتخاب خود اطمينان و رضايت داشته باشدواین اطمینان را ما باید برای مسافرین فرودگاهی  مهیا سازیم

-------------------------------------
نظرات