خبر خبر

شمارس معکوس برای ورود قدیمی ترین فرودگاه به رنکینگ جهانی
ورود فرودگاه مهرآباد برای فصل آخر سال ۲۰۱۷ در رنکینگ جهانی

در راستای الزام ارتقاء حقوق شهروندی و خدمات فرودگاهی به مسافران ومراجعین فرودگاه ، پس از بررسی‌های انجام شده و تلاش برای تحولات در زمینه صیانت از حقوق شهروندی و ارتقاء  خدمات مناسب فرودگاهی  و بررسی نقاط ضعف و کاستی‌ها از دیدگاه مسافران ، فرودگاه مهرآباد در کوارتر چهارم2017مصادف با سه ماهه پاییز سال جاری در رنکینگ(رتبه‌بندی) جهانیASQ شرکت می کند .

رستمی مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت  با بهبود زیر ساخت های فرودگاهی وارتقاء خدمات ، خوشبختانه این رویکرد چند سالیاست که  در برنامه‌ی فرودگاه مهرآباد  قرار گرفته وتلاش برای استاندارد سازی خدمات فرودگاهی یکی از دغدغه های مدیریتی این فرودگاه می باشد .

وی  افزود: بر اساس این رویکرد یک سری شاخص‌هایی که رضایت مردم بر اساس آن شاخص‌ها تعریف می شود و در همه جا چه در اروپا چه در ایران یکسان است مورد سنجش قرار می‌گیرد و سنجش نظرات مسافران در فرودگاهها بر اساس همین فرآیند شناخته شده انجام می‌شود.

به گفته رستمی  هم اکنون شرکت فرودگاهها در ۲فرودگاه پرترافیک مهرآباد و مشهد این طرح را اجرایی کرده است و در گام بعدی تصمیم دارد سایر فرودگاهها را نیز وارد این طرح کند.

وی ادامه داد: نتایج این شاخص‌ها برای موسسات بین‌المللی ارسال می‌شود و انها رصد می‌کنند می‌بینند که آیا بر مبنای این شاخص‌ها  ایران در رضایت مشتری رشد داشته است یا خیر.

باقری مدیر دفتر نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی‌ شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در جلسه ایی که در خصوص توجیه روسای ادارات ومعاونین برای شروع کوارتر تشکیل شده بود گفت  (ASQ):فرآیندی است کاملا جهانی و اساس آن این است که اگر فرآیندی را نتوان اندازه‌گیری کرد، نمی‌توان آن فرآیند را بهینه و مشکلات آن را رفع کرد.پس باید در اشل ارزیابی قرار گرفت تاکاستی ها شناسایی وجهت ارتقاء خدمات اقدام شود .

وی تاکید نمود : ASQ برای تمام فرآیندهای خدمات‌رسان به مسافران فرودگاهی چارچوبی مشخص کرده تا از این طریق نقاط ضعف و قوت شناسایی وسپس سنجیده شود و تا مدیر بتواند  به صورت مداوم فرآیندهای خدمت رسانی را در مسیر اعزام وپذیرش  رصد کند.

: ASQ در راستای مشتری‌مداری و حقوق شهروندی در دنیا مطرح است و فرودگاههای متقاضی از سراسر جهان سالیانه طی چهار دوره (کوارتر ) در این طرح شرکت می کنند .

مدیر دفتر نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی ‌شرکت فرودگاه‌ها با اشاره به ورود فرودگاه مهرآباد برای فصل آخر سال ۲۰۱۷ در رنکینگ جهانی گفت : فرودگاه مهرآباد را در کوارتر چهارم 2017 همزمان با سه ماهه پاییز 96 اول مهرماه وارد فرآیند ASQ می‌کنیم.

 

 

-------------------------------------
نظرات