خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی پرسنل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه مهرآباد
دوره آموزش تجهیزات انفرادی در فرودگاه بين المللي مهرآباد برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآبادپرسنل اداره ایمنی و آتش نشانی فرودگاه مهرآباد دوره های آموزشی تجهیزات انفرادی را از روز شنبه مورخ 11/6/96 آغاز کردند.این دوره 5 روزه خواهد بود و تا روز 4 شنبه 15/6/96 ادامه خواهد داشت.

طی این دوره 40 ساعته 20 نفر از پرسنل ایمنی زمینی فرودگاه مهرآباد  زیر نظر استاد مهدي كوه دره  دوره آموزشی تجهیزات انفرادی ایمنی وآتش نشانی  را به صورت تئوری وعملی آموزش می بینند .

-------------------------------------
نظرات