خبر خبر

بازدیدی سرزده برای تاکید بر سرعت دهی در انجام پروژه ها
مه آبادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران وباقریان عضو هیئت مدیره و معاونت عملیات فرودگاهی به همراه رستمی مدیر کل فرودگاه وهیئت همراه با حضور در فرودگاه مهرآباد از روند خدمت رسانی وپروژه های در دست اقدام این اداره کل بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد ، رحمتاله مه آبادی در این بازدید از پروژههای نیمه تمام این فرودگاه شامل ورودی ایستگاه 4 مترو به ترمینال 2 وهمچنین جابه جایی غرف تجاری وساماندهی تاکسی های فرودگاه  را بازدید و مورد بررسی قرار داد .

وی در همین زمینه از مدیر فرودگاه خواست تا با پیگیری جدی مسائل موجود، زمینه اتمام و بهرهبرداری از این پروژهها فراهم نماید  .

مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران همچنین پس از این بازدید از اقدامات این اداره کل در خصوص ارتقا خدمات فرودگاهی تشکر نمود وگفت این پایان ارائه خدمات بهینه به مسافرین فرودگاهی نیست بلکه شروع خدمات با کیفیت ومطابق با استاندارد های روز می باشد

ایشان بیان نمود : در فرودگاه مهرآباد اتفاقات خوبی در خصوص ارتقا خدمات صورت پذیرفته است  و این مرهون تلاش ها و زحمات شبانه روزی مدیران و کلیه همکاران فرودگاهی می باشد.

.در ضمن قابل ذکر است مه آبادی از ترمینالها ومحاوط ونوبت دهی وساماندهی تاکسی های فرودگاه بازدید ودستور العملهای اجرائی برای بهتر شدن  ارائه خدمات ارائه نمودند .

باقریان نیز در خصوص تسریع در بهره برداری از پروژه های در دست اقدام فرودگاه مهرآبادتاکید نموده وگفت : باید تلاش نمود تا هرچه زودتر این پروژه ها به پایان ومسافر با خاطری اسوده ودر محیطی ایمن وزیبا به سفر خود ادامه دهد .

-------------------------------------
نظرات