خبر خبر

تابلو و علائم بصری ( Markings & Signing (s))سطوح پروازبا استاندارد جهانی بروزرسانی می شود
نصب علائم به روز شده راهنما و نشانگر( دستوری واطلاعاتی) در سطوح پروازی فرودگاه مهرآبادتهران عملیاتی گردید

با عنایت  به حجم ترافیک ها ورودی و خروجی ایر لاین های مختلف داخلی و خارجی  و بمنظور ایجاد ظرفیت سازی و استفاده از حداکثر ظرفیت های  فرودگاه مهراباد وهمچنین  به حداقل رساندن زمان از لحظه درخواست استارت هواپیما (start up) تا برخواستن هواپیما از باند های پروازی (take off) ،   و لزوم مدیریت بهتر AIR SIDE  فرودگاهی و  ‌ارتقاءایمنی‌سطوح پروازی و با توجه به نیاز سنجی های بعمل آمده مطابق با استاندارد های بین المللی (  ویرایش آخرین اسناد ایکائو Doc 9157وANNEX 14 و استانداردهای موجود مطابق باالزامات سازمان هواپیمایی کشوریv1) -ICAS 114( و FAA قوانین هوانوردی ) بدلیل وجود تعدد مسیرهای خزش فیمابین باند پروازی و اپرون ها در فرودگاه مهرآباد و عدم وجود علائم راهنمایی مکفی و  عدم امکان نصب برخی از این علائم راهنما در بعضی ازمناطق Maneuvering  Area و  Movement Area ، با تمهیدات  بعمل آمده اقدام به نصب تابلو و علائم بصری ( Markings & Signing (s))به روز شده در سطوح پروازی بویژه درتاکسی وی ها و اپرون ها ی فرودگاه مهرآباد گردید  .

رستمی مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت : این علائم بصری این قابلیت را به خلبان می دهدتادر مسیرهای عملیاتی از تصادم بین دو هواپیما ویا تصادم بین هواپیما وخودروی زمینی ویا موانع متحرک وثابت دراین مناطق جلو گیری بعمل آورد . همچنین با استفاده ازاین علائم ( Markings ) می توان مسیر تعیین شده برای خزش وسایل پرنده   در سطوح پروازی رابه منظور ارتباط بین قسمت های مختلف  برقرار نمود .

وی گفت : مارکینگ های دستوری واطلاعاتی بمنظور  به حداقل رساندن خطای تعرض به باند (Runway  Incursion ) توسط پروازها وخودروها ودرنهایت جلوگیری ازسوانح برروی باند وسطوح پروازی می باشد .

ایشان تاکید نمود  دسترسی راحتر ، سریعتر ،ایمن پروازها بعد از تخلیه باند بسمت محل پارک وبالعکس وهمچنین هدایت آسانتر پروازها ازباند به تاکسی وی ها واپرون ها ودرنهایت به استندها وبالعکس، وهمچنین ارتقاء ایمنی ، تسریع درکار،کاهش هزینه ورضایت مندی شرکت های هواپیمایی که افزایش بهره وری رادربر خواهد داشت از دستاوردهای این مهم می باشد .

 

-------------------------------------
نظرات