خبر خبر

مهرآباد میزبان بیش از 30 هیئت عالی رتبه در مراسم تحلیف ریاست جمهوری می باشد .
مهراباد آماده میزبانی میهمانان تحلیف ریاست جمهوری می شود

به گزارش روابط عمومی: رستمی مدیر کل فرودگاه مهرآباد  درباره مراسم تحلیف رییس جمهور منتخب کشورمان، وآمادگی فرودگاه مهرآباد در خصوص پذیرش میهمانان این مراسم اظهار داشت: فرودگاه مهرآباد با ترافیک پر حجم در روزهای پایانی هفته وبا بیش از 380 نشست وبرخاست روزانه پرواز وهمچنین افزایش هدایت و اپروچ  پروازهای حج فرودگاه امام اخر هفته نیز میزبان هدایت مراسم تحلیف نیز می باشد .  گروهی از این هیئت های دعوت شده از فرودگاه امام (ره) وگروهی نیز با پروازهای اختصاصی از مهراباد وارد ایران می شود .

وی بیان نمود از روزهای قبل فرودگاه مهرآباد تدابیر لازم برای پذیرش پروازهای  میهمانان این مراسم را انجام داده واقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته است ومهرآباد در آمادگی کامل در پذیرش پروازها به سر می برد .

 

-------------------------------------
نظرات