خبر خبر

ساماندهی پارک موتور سیکلت در مهرآباد اجرایی می شود .

برنامه ریزی برای جمع آوری موتورسیکلت‌های متخلف فرودگاه بین المللی مهرآباد  در دستور کار قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد ، به منظور  ساماندهی موتورسیکلت های پارک شده در محاوط فرودگاه  ودپو این موتور سیکلت ها در محل های تعبیه شده از دوم  مرداد ماه به کمک پلیس راهنمایی ورانندگی مهرآباد طرح جمع آوری موتور سیکلت ها اجرایی گردیده

شایان ذکر است که از روز اجرای این طرح تا کنون 25 دستگاه موتورسیکلت  پارک شده در محاوط فرودگاه مهرآباد توقیف  و به پارکینگ سعیدی واقع در منطقه آزادی منتقل شده است .

در ضمن فرودگاه مهراباد محل هایی خاص جهت پارک موتور ها وتامین فضای پارکینگ در این خصوص اقدام نموده وبا نصب تابلو این مکانها را معرفی نموده است .

-------------------------------------
نظرات