خبر خبر

اخلاق مداری وامانتداری در فرودگاه مهرآباد

کارگر امانتدار خدمات فرودگاه مهرآباد انگشتر گران قیمتی را  که پیدا کرده را به صاحبش بازگرداند .

او با این کار زیبا وخداپسندانه خود درس اخلاق مداری وامانتداری را پس داد .

وی  گفت: از همان روز نخست کاری با خود عهد کردم که باید یک کارگر امانتدار باشم وروزی حلال ودرستی عمل را حرف اول زندگی خود قرار دهم .

علی نودهی کارگر امانتدار ترمینال  : با تاکید بر اینکه هیچگاه تسلیم وسوسه‌های شیطانی نمی‌شود، اظهار کرد: اگر بیشتر از این هم پیدا می کردم بدون شک آنرا به صاحبش برمی گرداندم .

مسافری که انگشتر خود را یافته بود ضمن گرفتن عکس با این کارگر طی نامه ایی از حسن انتخاب کارگران امین ودرستکار که مستقیما با مردم وارباب رجوع ارتباط دارند تشکر وقدردانی نمود .

 

-------------------------------------
نظرات