خبر خبر

تدابیر خاص برای پاک سازی واستاندارد سازی سطوح پروازی

ایمنی باند و سطوح پروازی فرودگاه بین المللی مهرآباد با اجرای طرح رفع موانع از اشیاء و امحاء گیاهان  خطرساز (FOD) انجام شد .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد ،‌ به نقل از رستمی مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت : کلیه گیاهان خشک و اشیاء و قطعاتی که موجب خطر و سوانح برای نشستن و برخاستن هواپیما در محیط فرودگاه بین المللی مهرآباد ایجاد می شد، جمع آوری و پاک سازی می شود .

وی بیان نمود :  این طرح با رعایت الزامات ، استاندارد  موجب پاکسازی سطوح بین دو باند فرودگاه مهرآباد از گیاهان خشک و علف هاي هرز با استفاده از سمپاشي و  ماشين چمن زن  و   اجراي طرح مانش پاشي در سطوح پروازی انجام می شود

ایشان تاکید نمود براین اساس پاک سازی و امحا گیاهان  از روی سطوح بین دو باند فرودگاه یکی از مهمترین موارد کنترل ایمنی نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه های پرترافیک است که با اجرای این طرح ایمنی سطوح پروازی فرودگاه بیش از پیش افزایش می یابد .البته شایان ذکر است که با شروع فصل گرما وخشک شدن علف های هرز این منطقه به منظور جلوگیری از امکان آتش سوزی وخسارات ناشی از این مهم و جلوگیری از وقوع خطراتی از قبیل مکیده شدن توسط موتور هواپیما، تخریب بدنه هواپیما و برخورد این قطعات با هواپیماها پاکسازی  می شود .

رستمی گفت : طرح FOD زدایی  یکی از استاندارد های جهانی برای ارتقای سامانه های ایمنی فرودگاهی است که میزان ایمنی هواپیماها را هنگام برخاستن و نشستن در باند فرودگاه را ایمن می نماید .

شایان ذکر است در فاز دوم ایمن سازی واستاندارد سازی سطوح پروازی لايروبي رودخانه كن با هدف كاهش تجمع پرندگان و    مذاكره با چند شركت  دانش بنيان به منظور امكان سنجي نصب سيستم هاي صوتي با فركانس بالا  جهت  دفع پرندگان از منطقه ایرساید در حال انجام می باشد .

وی در پایان گفت : این پاکسازی در محیطی به مساحت بیش از 25 هکتار  وبا فعالیت بیش از 1000نفر ساعت در حال انجام می باشد .

 

-------------------------------------
نظرات