خبر خبر

کارگاههای آموزشی تخصصی با اهرم دانش محوری در مهراباد راه اندازی می شود .

محوری و فناوری اطلاعات

رستمی مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت : هدف ازراه اندازی و افتتاح این مرکز تعمیر بردهای رادار و همچنین بررسی فنی و تخصصی عیب های مربوطه و تشکیل کارگاه های آموزشی در این خصوص برای سایر  متخصصان الکترونیک واحد رادار و اتوماسیون مهرآباد می باشد،

شایان ذکر است که مهرآباد همیشه با تکیه بر توان و تخصص داخلی،توانسته است با مشکلات پیش روی این صنعت در طول سالهای تحریم وبا تخصص متخصصین داخلی همه کمبود ها را جبران نماید . ودر راستای اقدام عملی دستیابی به خودکفایی دراقتصاد مقاومتی عمل نماید .

وی بیان نمود در این کارگاه دانش فنی تعمیر سیستم رادار و همچنین ارتقا سیستم اتوماسیون در غالب Workshop  در اختیار سایر مهندسان الکترونیک هواپیمایی واحد رادار و اتوماسیون قرار گیرد.همچنین در این مرکز بطور منظم و هفتگی برنامه های آموزشی سیستم ها و تجهیزات راداری و اتوماسیون بصورت OJT برگزار می گردد.

-------------------------------------
نظرات