خبر خبر

مهرآباد رکوردار پروازهای بهاری در فرودگاههای کشور

به گزارش روابط عمومی فردگاه بین المللی مهرآباد به نقل از رستمی مدیرکل فرودگاه مهرآباد گفت: مهرآباد بیشترین آمار پرواز ومسافر در سه ماه نخست سال 96 را دارد .

در سه ماه اول سال 96 در فرودگاه مهرآباد 35 هزارو 81 پرواز انجام گردیده است که با این تعداد نشست و برخاست 4میلیون و 300 هزار  نفر مسافر جا به جا شده اند که نسبت به سال گذشته در همین زمان در نشست و برخاست 3درصد افزایش و در تعداد مسافر 5 درصد افزایش داشته است.

رستمی بیان نمود با این تعداد پرواز تقریبا 29 میلیون و 800 هزار  کیلو گرم بار جا به جا شده است که در این قسمت نیز نسبت به سال گذشته درهمین زمان 7 درصد ارسال و پذیرش بار نیز افزایش داشته است.

بیش از 80 درصد کل پروازها به ترتیب از 8 فرودگاه مهرآباد ، مشهد ، امام خمینی (ره) ، شیراز ،اهواز،  اصفهان ، کیش ، و تبریز انجام پذیرفته است.

 

-------------------------------------
نظرات