خبر خبر

بررسی جدید ترین مستندات ایکائو در خصوص تجهیزات CNS هوانوردی

جلسه آموزشی کمیته CNSاداره مهندسی الکترونیک مهرآباد در خصوص آشنایی با مفاهیم ASBU (Aviation System Block Upgrades) (سیستم هوانوردی ارتقا بلوکی ) با حضور اعضای کمیته CNS، اداره مهندسی الکترونیک ،در اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد :  در این کمیته مطالبی در خصوص بروزرسانی امکانات وتجهیزات و فراهم نمودن زیر ساخت‌های هوانوردی با توجه به آخرین دستورالعمل‌های ایکائو ، با هدف ایجاد افزایش سطح ترافیک هوایی و بهبود عملکرد منطقه‌ای در سراسر جهان ، افزایش ترافیکی، ایمن ،راحت و کارآمد و پاسخگویی به نیاز‌‌های متنوع از اپراتورها و محیط زیست و دیگر مسائل مرتبط با توجه به ماژول های مورد نیاز کشور ،که در داکیومنت 9750 ویرایش پنجم مشخص شده ،مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند.

اهداف ایکائو از مطرح کردن ASBU  رسیدن به توسعه مدیریت ترافیک هوایی با ارائه‌ی راه حل‌ها و ارتقا وضع موجود و استفاده از مزایای تجهیزات فعلی و ایجاد بستر سازی یک طرح گذر از حال فعلی به سمت اینده و فراهم نمودن قابلیت همکاری و مشارکت جهانی برای کشورهای عضو ایکائو می‌باشد .

در سال جدید، کمیته فرعی CNS اداره مهندسی الکترونیک فرودگاه مهرآباد همگام با کمیته CNSاداره کل، به بررسی ماژول هایی که در ویرایش پنجم DOC9750 از اولویت اجرایی بیشتری برخوردار هستند ،از نقطه نظر KPA و KPI با توجه به Doc9883 و همچنین جدیدترین working doc  که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده می پردازد. در این راستا ماژول (FICE)B0-25 توسط آقای مهندس علیرضا یزدانی ، یکی ا ز اعضای کمیته CNS فرعی فرودگاه ارائه گردید و در ادامه زیرساخت های موجود در کشور برای پیاده سازی این ماژول مورد بررسی قرار گرفت. هدف نهایی کمیته CNS اداره مهندسی الکترونیک مهراباد، محقق کردن اهداف اداره کل ارتباطات وناوبری در خصوص اجرایی شدن ماژول های مرتبط با فرودگاه مهرآباد در  ASBU می باشد.

-------------------------------------
نظرات