خبر خبر

تفاهمنامه همکاری / یاری آتش نشانان تهران در حوادث فرود گاهی

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد ، حبیب الهی معاون عملیات هوانوردی و نماینده فرودگاه مهرآباد و بیگی رییس آتش نشانی غرب تهران به نمایندگی ازسازمان آتش نشانی تهران ، به منظور هماهنگی وتعامل  به سوانح وحوادث تفاهمنامه همکاری منعقد کردند .

براساس این تفاهم نامه تقویت هماهنگی، کاهش زمان پاسخگویی بهینه به حوادث و سوانح وهمچنین استفاده از ظرفیت های اتش نشانی شهر با تاکید بر شرح وظایف مصوب، در تفاهمنامه امضا گردید .

شایان ذکر است که جهت ایجاد هماهنگی بیشتر با دستگاه های دخیل در امدادرسانی در آینده ای نزدیک مانور مشترک در قالب طرح اضطراری دوسالانه در فرودگاه برگزار خواهد شد. که در این مانور وظایف وعملکرد آتش نشانی تهران  بر اساس تفاهمنامه ایی مکتوب به امضاء رسید .

آتش نشانی  با توجه به مفاد تفاهمنامه آمادگی خود را در جهت وظایف محوله در مواقع بروز سوانح در عملیات جستجو ونجات واطفای حریق و شرکت در مانورهای دوره ای طرح اضطراری مطابق با دستور العمل مربوطه اعلام داشتند.

این تفاهم نامه در 8 بند ، در 2 صفحه به تعداد 4 نسخه تنظیم و امضا گردیده است.در پایان مهندس رستمی از حضور فعال وبه موقع آتش نشانی در شرایط اضطراری فرودگاه مهرآباد تشکر وقدردانی نمود وگفت حضور فعال وبه موقع شما در شرایط بحرانی در مهرآباد دلگرمی برای ما وتیم امداد ونجات می باشد . 

-------------------------------------
نظرات