خبر خبر

تفاهمنامه همکاری مهرآباد با اورژانس تهران امضاء شد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد ، رستمی مدیرکل فرودگاه مهرآباد واسدالله موسوی مدیریت اورژانس تهران ، به منظور تقویت هماهنگی وهم افزایی در پاسخگویی به سوانح وحوادث وکاهش زمان پاسخگویی بهینه به حوادث تفاهمنامه همکاری منعقد کردند .

براساس این تفاهم نامه تقویت هماهنگی، ارتباط و هم افزایی در پاسخگویی به سوانح و حوادث، کاهش زمان پاسخگویی بهینه به حوادث و سوانح با تاکید بر شرح وظایف مصوب، در تفاهمنامه امضائ گردید .

رستمی گفت : اورژانس تهران در طول فعالیتش وهمچنین در مواقع اضطراری ثابت نموده است که از نیروهای تاثیر گذار در مدیریت بحران می باشد .

رستمی گفت شایان ذکر است که جهت ایجاد هماهنگی بیشتر با دستگاه های دخیل در امدادرسانی در آینده ای نزدیک مانور مشترک در قالب طرح اضطراری در فرودگاه مهرآباد بعد از مانور وتمرین رو میزی  برگزار خواهد شد. که در این مانور وظایف وعملکرد اورژانس تهران به شرح ذیل می باشد :

  1. مرکز اورژانس تهران با توجه به موارد ذکر شده در سند طرح اضطراری فرودگاه بین المللی مهرآباد و دستور العمل های پیوست ، آمادگی خود را جهت انجام مسئولیت های محوله در مواقع بروز سوانح و حوادث  هوایی از جمله مسئولیت تریاژ و تخلیه مصدومین و فراخوان امکانات سازمانهای همکار و پشتیبان  و همچنین شرکت در  مانورهای دوره ای طرح اضطراری و آماده سازی کارت های تریاژ مصدومین و مجروحین مطابق با دستور العمل مربوطه اعلام می دارد

  2. مرکز اورژانس تهران بر اساس گزارش حادثه دریافتی از برج ایمنی زمینی فرودگاه مهرآباد تهران و تایید خبر ،امبولانس ها و نیروهای متخصص مورد نیاز اعلام از اولین تیم اعزامی اورژانس جهت تریاژ و تخلیه مصدومین را تعیین و فراخوان نموده و هماهنگی لازم را جهت پذیرش مصدومین و مجروحین با بیمارستان های عمومی و تخصصی تهران به عمل می آورد.

  3. سریعترین وسایل ارتباطی فرودگاه جهت اطلاع رسانی به مراکز اورژانس تهران در شرایط اضطراری:

3-1-تلفن مرکز اورژانس 115

3-2- دیسپچ اورژانس تهران 66460085

3-3- مدیر جانشین مرکز اورژانس تهران

  1. مرجع تایید کننده پیام ارسال شده فرودگاه:

برج دیده بانی اداره ایمنی و آتش نشانی فرودگاه  و مرکز عملیات اضطراری فرودگاه (کشیک جانشین مدیرکل)

 وی تاکید نمود : پایان عملیات و بازگشت نیروها و امکانات پس از خاتمه عملیات با اعلام فرمانده عملیات خواهد بود.در این تفاهمنامه همچنین مقرر شد .

فرودگاه مهرآباد آمادگی خود را جهت ارائه خدمات و پشتیبانی لازم به مرکز اورژانس تهران شامل  تسهیل در ورود آمبولانس ها و تجهیزات  و نفرات به محل حادثه  و پذیرش هواپیماها و بالگردهای امدادی و پشتیبانی جهت امور ترابری ،انتقال مصدومین و تجهیزات و نفرات در حوادث اعلام می دارد

این تفاهم نامه در 8 بند و 2 برگ به تعداد 4 نسخه تنظیم و امضا گردیده است.

 

-------------------------------------
نظرات