خبر خبر

بهسازی برج مراقبت مهراباد /تعویض شیشه ها با استاندارد روز جهانی

برج مراقبت  در اغلب فرودگاه های دنیا به شکل چند ضلعی وبا ارتفاع بلند  طراحی می شود و هدف از در نظر گرفتن چنین ساختاری، تامین دید ۳۶۰ درجه برای کنترلرهاست. کنترلرها باید همه اوضاع را در باند فرودگاه تحت کنترل قرار دهند. در واحد برج، فضا و زمان برای صدور دستورالعملی خاص به یک هواپیما بسیار محدود است.پس دید در برج مراقبت یکی از اصول لاینفک ایمنی در کنار وسائل ناوبری وکمک ناوبری ورادار می باشد .

 

رستمی مدیرکل  فرودگاه مهراباد  بیان نمود : عملیات بهسازی ونوسازی برج مراقبت مهرآباد در دستور کار این اداره کل می باشد  که این نوسازی  شامل  بهسازی راه‌ های دسترسی، تعویض شیشه‌های برج مراقبت، سنگ‌های کف، آنتن، حفاظت اطراف برج، کامپوزیت نمای برج و راهروی وهم جنین سیستم های سرمایشی وگرمایشی برج می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فرودگاه مهرآباد پر ترافیک ترین فرودگاه کشور می باشد وروزانه بیش از 380 پرواز در این فرودگاه نشست وبرخاست دارند وهمه  پروازهای برنامه ریزی شده این فرودگاه به صورت شبانه روزی وبدون وقفه انجام می گردد را یکی از مشغله های مهم در بازسازی برج مراقبت بیان نمود زیرا همزمان با عملیاتی بودن برج وحساسیت این قسمت از فرودگاه کمی بهسازی این قسمت را به تاخیر وکند می کند .

رستمی تصریح کرد: که تعویض شیشه های برج مراقبت با هماهنگی وهمکاری پرسنل مراقبت از روز گذشته شروع گردیده و در حال انجام می باشد .

وی افزود: همه این اقدامات و پروژه ها در راستای انجام پروازهای ایمن و تضمین سلامت پرواز، وآسایش کنترلها انجام می گردد .زیرا محیط امن وآرام در قلب تپنده فرودگاه (برج مراقبت) یک اصل مهم مدیریت فرودگاهی است ..

 

-------------------------------------
نظرات