خبر خبر

ورود به موقع به فرودگاه / انجام فرآيند به موقع اعزام وپذيرش

 

مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت بدلیل عدم پروازهای شبانه در فرودگاه مهرآباد و ترافیک صبحگاهی پروازها،  از مسافرین محترم تقاضا می شود با توجه به درپیش رو داشتن تعطیلات  تابستانی وافزایش پروازها به منظور کاهش ایستایی و تسریع در انجام عملیات پروازی مهلت مقرر حضور پیش از هر پرواز را رعایت نمایند .

ایشان تاکید نمود مسافرین گرامی باید یک ساعت ونیم پیش از پرواز به منظور انجام فرآیند اعزام وپذیرش در فرودگاه حضور داشته باشند لذا حضور به موقع مسافرین در فرودگاه منجر به تسریع اجرای تشریفات پروازی و کاهش ایستایی این عزیزان و روانسازی امور پروازی خواهد شد.

 

-------------------------------------
نظرات