خبر خبر

بیش از 3 میلیون مسافر در دو ماه نخست سال از فرودگاه مهرآباد تردد نموده اند

فرودگاه ها با ارزش ترین زیرساخت های پیشرفت جوامع به حساب می آیند و آمار ترافیکی هر کشور بیانگر میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی آن کشور است.

به گزارش روابط عمومی فردگاه بین المللی مهرآباد به نقل از رستمی مدیرکل فرودگاه مهرآباد گفت: مهرآباد به عنوان فرودگاه پایتخت رکوردار بیشترین پرواز می باشد.

در دو ماه اول سال 96 در فرودگاه مهرآباد 24 هزارو 159 پرواز انجام گردیده است که با این تعداد نشست و برخاست 3 میلیون  نفر مسافر جا به جا شده اند که نسبت به سال گذشته در همین زمان در نشست و برخاست 7% افزایش و در تعداد مسافر 10 % افزایش داشته است.

رستمی بیان نمود با این تعداد پرواز تقریبا 21 میلیون و 800 هزار  کیلو گرم بار جا به جا شده است که در این قسمت نیز نسبت به سال گذشته درهمین زمان 12 % ارسال و پذیرش بار نیز افزایش داشته است.

بیش از 80 % کل پروازها به ترتب از 8 فرودگاه مهرآباد ، مشهد ، امام خمینی (ره) ، شیراز ، اصفهان ، اهواز ، کیش و تبریز انجام پذیرفته است.

-------------------------------------
نظرات