خبر خبر

ظرفیت سازی وکشف فرصت ، عامل خلق ثروت است.

رستمی مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت : خلق ثروت یافتن یک نیاز و برآورده کردن آن برای کسب درآمد است و صنعت حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای توسعه ،  خود زمینه سازخلق ثروت در جامعه است.در حمل و نقل هوایی باید به نیاز های گروه مشتریان اعم از شرکت های هواپیمائی وشرکت های خدمت رسان، مسافرین ومراجعین فرودگاه توجه شده تا زمینه کسب درآمد بیشتر از این نیازها فراهم گردد .

توانایی ما در ایجاد درآمد بستگی به توانایی در خلق و ایجاد ارزش دارد هرچه ما بتوانیم ارزشهای سازمانی را ارتقاء دهیم می توانیم فرصت های خوبی را برای کسب درآمد بیشترخلق نماییم.که گسترش فروش خدمات تخصصی مهندسی در حوزه صنعت هوانوردی از ارزشهایی است که باید به آن توجه ویژه  شود، نظیر تامین نیروی انسانی متخصص، بررسی ارائه سرویس های هوانوردی در فرودگاهها ،  مهرآباد با برخورداری از نیروهای زبده وخبره ومتخصص در امر هوانوردی می تواند به مرکز صدور خدمات تخصصی در این صنعت تبدیل گردد.

ارزش های سازمانی در چگونگی تولید وکاهش هزینه خدمات و  ارتقا آنها در مسیربهبود رضایت مسافرین ودستیابی به استانداردهای روز در فرودگاهها بسیار موثر است . لذا شناسایی نیازهای جدید مطابق با سلیقه های متفاوت مسافرین ومراجعین فرودگاهی واستفاده از جذابیت های صنعت هوانوردی وفرودگاهی فرصتی است که باید به آن نگاه تخصصی تری داشت.

وی بیان نمود : به نظر من ثروت آفرینی در فرودگاه ها باید بر پایه مزیت رقابتی بنا گردد ، اگر می خواهیم ثروت آفرینی کنیم باید وارد چرخه رقابت و ارتقاء  خدمات به بهترین نحو ممکن شویم . باید با اعتماد به نیروی انسانی متخصص این صنعت وبکار گیری زیر ساخت ها ومنابع جدید  اهرم توسعه حمل و نقل هوایی را به حرکت در بیاوریم.

ایشان تاکید نمود که حرکت در مسیر رضایت مندی و احقاق حقوق شهروندی اصلی ترین هدف در بهبود  کسب و کار در صنعت فرودگاهی می باشد. و فرودگاه مهرآباد به عنوان اصلی ترین و پر ترافیک ترین فرودگاه کشور از بستری مناسب برای ثروت آفرینی برخوردار است و  باید از این پتانسیل در راستای ارتقای گردشگری وافزایش  تجاری سازی برای کسب ثروت استفاده نمود.لذا اقداماتی نظیر راه اندازی خطوط  پروازهای خارجی در سطوح ویژه (VIP) بدلیل موقعیت جفرافیایی این فرودگاه  و استقرار در حاشیه شهر یک انتخاب خاص با مخاطب های برگزیده خودش می باشد.

رستمی تصریح کرد : آزاد سازی زمینهای فرودگاه مهرآبادجهت ایجاد فرصت های جدید سرمایه گزاری از لوازم اصلی این امر وخدمت رسانی می باشد زیرا  در فرودگاه مهرآباد89% از اراضی مهرآباد در تصرف سازمان ها و ارگان ها می باشد و فقط 11% از اراضی در اختیار این  فرودگاه است که با تحویل این اراضی می توان در دو بخش هوانوردی و غیر هوانوردی فرصت های کسب ثروت و در آمد در حوزه توسعه زیر ساخت ها ،‌ افزایش پروازها ، احداث پارکینگ هواپیما و ترمینال ومجموعه های خدماتی وابسته به صنعت را در نظر گرفت

رستمی بیان کرد که با توجه به موقعیت فرودگاه مهرآباد به عنوان اصلی ترین وپرترافیک ترین فرودگاه کشور وپایتخت که با داشتن بیش از 350 پرواز روزانه وجابه جایی حدود 17 میلیون مسافر در سال نقش اساسی در توسعه اقتصادی به عنوان یک بنگاه اقتصادی در کسب درآمد و ثروت آفرینی ایفاد نماید.لذا با ارتقاء این اداره کل به شرکت فرودگاه بین المللی مهرآباد به منظور مدیریت یکپارچه وچابک سازی مقررات وآزاد سازیها ودر نهایت تبدیل مهرآباد به شهرفرودگاهی باید تصمیمات نهایی گرفته شود

اکنون فرودگاه مهرآباد تا حدودی روزهای سخت قبل و رفع کمبودهای زیرساختی خود را پشت سر گذاشته است و در آینده با ساخت ترمینال 85 هزار متر مربعی و افزایش موقعیت پارکینگهای  هواپیما ها و مکانیزه نمودن ارائه خدمات مسافری فرودگاهی می تواند در مسیرتوسعه اقتصادی و در آمد زائی با استفاده از نیروهای متخصص ومتعهد به آینده خود امیدوار باشد.

-------------------------------------
نظرات