خبر خبر

طرح اضطراری بروزرسانی میگردد/ تفاهمنامه چهار جانبه امداد ونجات منعقد می گردد

تفاهم نامه چهارجانبه امداد ونجات با سازمان امداد ونجات وجمعیت هلال احمر واورژانس تهران وفرودگاه مهرآباد منعقد شد .

این تفاهمنامه به منظور كاهش زمان امدادرسانی بهینه در زمان بروزحوادث و سوانح، پوشش نقاط كور عملیاتی با استفاده از روش همپوشانی عملیاتی به صورتمتمرکز وامداد رسانی سریع در فرودگاه مهرآباد می باشد .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد ، رستمی مدیرکل فرودگاه مهرآباد واسدالله موسوی مدیریت اورژانس تهران ، مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد ونجات وحسین کتابدار مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران به منظور تقویت هماهنگی وهم افزایی در پاسخگویی به سوانح وحوادث وکاهش زمان پاسخگویی بهینه به حوادث تفاهمنامه همکاری منعقد کردند .

رستمی بیان نمود : براساس این تفاهم نامه تقویت هماهنگی، ارتباط و هم افزایی در پاسخگویی به سوانح و حوادث، کاهش زمان پاسخگویی بهینه به حوادث و سوانح با تاکید بر شرح وظایف مصوب، پوشش نقاط کور عملیاتی با استفاده از روش همپوشانی عملیاتی به صورت استقرار موقت در محل سانحه ، استفاده از بالگردهای جمعیت هلال احمر جهت پوشش حوادث و سوانح با استقرار تیم‌های پزشکی اورژانس،  مشخص نمودن مسیر دستیابی به محل حادثه وهماهنگی های امنیتی وحفاظتی فرودگاه وتعریف فرآیند اطلاع رسانی سانحه از موارد مورد تفاهم در این تفاهمنامه بوده است .

بنا بر این تفاهمنامه امکان استقرار نیروهای طرفین در فرودگاه، ، تبادل اطلاعات میان دیسپچ‌ها و مرکز کنترل و هماهنگی عملیات‌های اضطراری و اورژانس در راستای اعزام نیروهای عملیاتی به صورت همزمان، امکان استفاده از ظرفیت‌های طرفین از قبیل نیروی انسانی و لجستیک خارج از بروکراسی اداری، برقراری ارتباط میان  اورژانس و سازمان امداد ونجات وهلال احمردر راستای تسهیل و تسریع در فرآیندهای پاسخگویی به حوادث و پشتیبانی از یکدیگر در این تفاهمنامه اجرایی می گردد .

رستمی گفت : فرودگاه مهرآباد به عنوان یک مرکز پر جمعیت عمومی با حساسیت های خاص خودش همواره یکی از دغدغه های مهم در مواقع بروز حادثه می باشد .وتدوین نظامنامه طرح اضطراری وامضای تفاهمنامه با سازمانهای خدمت رسان در این خصوص یک امر مهم می باشد .

همچنین در بخشی دیگر از این تفاهم نامه، هلال احمر استان تهران واورژانس  نسبت به امدادرسانی در حوادث احتمالی، در کنار سایر دستگاه های امدادی به عملیات خواهد پرداخت.

رستمی گفت شایان ذکر است که جهت ایجاد هماهنگی بیشتر با دستگاه های دخیل در امدادرسانی در آینده ای نزدیک مانوری  مشترک در قالب طرح اضطراری در فرودگاه مهرآباد  برگزار خواهد شد.
وي در ادامه به نشست وبرخاست روزانه بیش از 400 پرواز  در فرودگاه اشاره کرد و افزود: سالانه حدود 17ميليون مسافر در فرودگاه تردد می نمایند . كه این حجم بالای مسافر هماهنگی جدی سازمان هاي امدادي برای پیشگیری و آمادگی مقابله با هرگونه حادثه احتمالی را مي طلبد.

 

-------------------------------------
نظرات