خبر خبر

ارائه خدمات مهرآباد در مسیر مکانیزه شدن

اولویت 96 مهرآباد بسترسازی  ساخت های هوشمند سازی ومکانیزه نمودن خدمات مسافر محور است .

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی فرودگاه مهرآباد گفت: همانطور که در ابتدای سال 95 اعلام نمودیم ، خدمات خاص مسافری در فرودگاه مهرآباد به مسافران ارایه خواهد شد به طوری که آن‌ها تفاوت قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال‌های گذشته در فرودگاه مهرآباد حس خواهند کرد. اکنون در پایان سال 95 در فرودگاه مهرآباد این تغییرات قابل لمس ودیدنی بود ومسافرین فرودگاهی با فرودگاهی متفاوت وخدماتی در راستی تحقق حقوق شهروندی مواجه شدند .که این تفاوت ها در فضای ترمینالی ، ساماندهی محاوط ، فضای سبز، موقعیت پارک خودرو ، مسیر های دسترسی فرودگاهی ، تابلوهای اطلاع رسانی ، کانترهای پذیرش مسافر ، زیبا سازی نمازخانه ها ، ونوسازی سرویس های بهداشتی وهمچنین ساماندهی تاکسیرانی مشهود می باشد .

علی رستمی در آغاز سال 96 نوید خدمات استاندارد فرودگاهی با محوریت مسافری را برای سال پیش اعلام نموده وی گفت :   در تلاش هستیم تا پایان سال 96 به ارتقاء خدماتی بیشتر ومتفاوت فرودگاهی ، برای میزبانی مطلوب از مسافرین مهیا گردیم .

وی ادامه داد ، فرودگاه مهرآباد برای سال 96 به سمت وسوی هوشمند سازی ومکانیزه نمودن ارائه فرآیند خدمات فرودگاهی می پردازد

وی توضیح داد: هوشمندسازی فرآیندها  جهت  موقعیت پارک هواپیما ها ، وهمچنین هوشمند سازی وارائه خدمات و مدیریت حامل های انرژی (برق ،آب، گاز) به منظور کاهش هزینه های مصرفی وحرکت در مسیر الگوی مصرف واقتصاد مقاومتی وهمچنین مکانیزه نمودن ارائه خدمات پارکینگ خودروها جهت اطلاع رسانی واطمینان مراجعین ، ومکانیزه نمودن کانترهای پذیرش مسافر وهمچنین مکانیزه نمودن نوبت دهی تاکسی ها  از جمله نیازهای اساسی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به شمار می‌آیند.که تا پایان سال آینده محقق می گردد .

گفتنی است؛ مهرآباد با پذیرش حدود 17 میلیون مسافر در سال، عنوان پرترافیک‌ترین فرودگاه کشور را از آن خود کرده است و همچنان روند فزاینده ترافیک هوایی در فرودگاه مهرآباد در حال رشد است.پس باید همراه وهمسو با تکنولوژی روز حرکت ودر مسیر حقوق شهروندی تلاش نمود .

-------------------------------------
نظرات