خبر خبر

روز پر معارفه در مهرآباد
اولین  جلسه شورای اداری فرودگاه بین المللی مهراباد در سال 96 با حضور مدیر کل ، معاونین و روسای ادارات فرودگاه مهرآباد برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد در اولین جلسه شورای اداری سال 96 ضمن ارائه برنامه سال 96 توسط معاونین ، رستمی مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد ضمن تشکر از زحمات همه واحدها درسال گذشته  که منجر به ارتقاء خدمات فرودگاهی وتسریع در انجام پروژه ها ، خبر از انتصابات جدید در این اداره کل داد. 
وی  مهندس رضا اسفندیاری را با حفظ سمت سرپرست شبکه پیامهای هوانوردی فرودگاه بین المللی مهرآباد معرفی واز زحمات صادقی رئیس قبلی این اداره تشکر نمود .
رستمی بیان نمود جهت تسریع در انجام امور هر معاونت یک قائم مقام برای هر معاونت انتخاب می گردد ولی اله اکبری بنگر قائم مقام‌ معاونت فنی مهندسی ومهندس جواد کلهر به عنوان قائم مقام عملیات هوانوردی فرودگاه مهرآباد منصوب شدند.ودر آینده دو قائم مقام معاونت های دیگر معرفی می گردند . 
رستمی با توجه به برنامه های ارائه شده توسط معاونین و اهداف پیشرو در سال جدید گفت : ویژگی های خاص فرودگاه مهراباد وجایگاه ویژه آن متمایز از سایر فرودگاههاست لذا کار کردن در هر یک از بخش های مهرآباد همتی مضاعف وپشتکاری بی وقفه می طلبد .ومن اعتقاد دارم برای مدیریت وراهوری مهرآباد فقط باید به مهرآبادی ها نگاه کرد .
ایشان تاکید نمودند : مسئولیت های خطیر و وظایف گسترده ای در همه حوزه های فرودگاهی و هوانوردی می باشد که باید با برنامه ریزی های خاص در مسیر ترقی و توسعه حمل و نقل هوایی وفرودگاهی گام برداشت . 
وی در پایان از عملکرد مطلوب پرسنل در سال 95 تشکر وقدردانی نمود و متذکر شد که تودیع ومعارفه در مهرآباد بصورت چرخش نخبگان در قسمت های مختلف وتغییر ارائه خدمات واستفاده از ایده های جدید ادامه خواهد داشت ونگاه ما به مدیریت فرودگاهی یک نگاه نو وتخصص گر می باشد .
-------------------------------------
نظرات