خبر خبر

پل هایی که مسیر اتصال به هواپیما را کوتاه می کنند

نصب 5 دستگاه  ایربریج ها  در فرودگاه مهرآباد به منظور سهولت در ورود وخروج مسافرین فرودگاهی به ترمینال وبرعکس مراحل راه اندازی خود را با سرعت طی می کند .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد : به نقل از رستمی مدیر کل فرودگاه در خصوی نصب پروژه pier  ولزوم سرعت در انجام این پروژه گفت : با توجه به رشد فزاینده اعزام و پذیرش سالانه مسافر در فرودگاه بین المللی مهرآباد ، وبا هدف رفاه حال و سهولت در ورود وخروج مسافران پروازهای داخلی، و جلوگیری از هدر رفت زمان و همچنین کاهش ایستایی مسافر،  با هماهنگی اداره کل تجهیزات وتسهیلات فرودگاهی ، برنامه ریزی برای نصب 5دستگاه ایربریج در فرودگاه مهرآباد انجام گردید . و با خریدتجهیزات وامکانات این پروژه زیر ساخت های نصب آن در فرودگاه مهرآباد مهیا گردید .وتا کنون 2 دستگاه از پل های تلسکوپی این جت وی ها در محل پروژه نصب گردیده وبه زودی 3 دستگاه دیگر نیز نصب میگردد .

 

-------------------------------------
نظرات