خبر خبر

نوسازی و بهسازی سیستم های تهویه مطبوع فرودگاه بین المللی مهرآباد

ادامه نوسازی و بهسازی موتورخانه های فرودگاه بین المللی مهرآباد در حال اجرا می باشد.

به نقل از روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد،خلیل پور معاون فنی و مهندسی گفت:
نوسازی و بهسازی موتورخانه های فرودگاه با پشتیبانی اداره کل تسهیلات و تجهیزات از دو سال گذشته شروع و همچنان در حال انجام است. طی مدت دو سال بسیاری از تجهیزات شامل دستگاههای هواساز،چیلر، منابع ذخیره آب و دیگ بخار، نوسازی گردیده اند و بسیاری از تجهیزات دیگر شامل ابزوربشن ها و چیلر ها و لوله های فرسوده در حال بهسازی هستند. وی خاطر نشان کرد علی رغم افزایش     20%   در صدی مسافر طی دو سال گذشته با تلاش همکاران حوزه مربوطه باعث افزایش رضایت مندی مسافران و بهبود وضعیت داخلی ترمینالها شده است بطوری که طی دو مرتبه ارزیابی واحد ASQ شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران امتیاز4 در خصوص تهویه سالن ها بدست آمده است. وی همچنین با اشاره به فرسودگی بیش از حد دستگاههای تأسیسات مربوطه شامل لوله ها، عایق ها،پمپ ها و غیره روند نوسازی و بهسازی باید ادامه پیدا کند.       

-------------------------------------
نظرات