خبر خبر

خط کشی سطوح پروازی مهرآباد

در راستای اجرای استانداردهای فرودگاهی، محوطه پروازی شامل باند، پارکینگ هواپیما و جاده‌های دسترسی فرودگاه و تاکسی وی ها بر اساس استانداردهای انکس ۱۴ رنگ‌آمیزی شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد؛ عملیات خط‌کشی و رنگ‌آمیزی علائم ترافیکی سطوح پروازی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد شامل اپرون‌های شرقی و غربی، تاکسی‌وی‌ها به عرض 25 سانت به‌منظور بالا بردن سطح ایمنی پروازها توسط کارکنان ماشین‌آلات وبا نظارت مراقبت پرواز وایمنی وآتش نشانی اداره‌کل فرودگاه بین المللی مهرآباد با  رنگ زرد ترافیکی با تقریبا 400 کیلو رنگ انجام گردید.

خط‌کشی سطوح پروازی با هدف ارتقای ضریب ایمنی نشست و برخاست هواپیماها و تسهیل در پارک هواپیماها در موقعیت‌های مناسب و مشخص کردن مسیر تردد خودروها هر ساله و در زمان مقرر وبه صورت دوره ایی انجام می‌شود.

 

-------------------------------------
نظرات