خبر خبر

مهرآباد به انتقال 17 میلیون مسافر در سال 95 نزدیک شد

علی رستمی مدیرکل فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت در سال 95 در فرودگاه مهرآباد 133 هزار و 862 فروند نشست و برخاست و 16 میلیون و 678 هزار و 351 مسافر جا به جا شده اند.

رستمی بیان نمود در سال 95 فرودگاه مهرآباد 17 درصد افزایش در نشست و برخاست و 20 درصد افزایش در اعزام و پذیرش داشته است.

ایشان گفت: از این تعداد نشست و برخاست 295/652/113 کیلو گرم بار از مهرآباد منتقل گردیده که نسبت به سال گذشته در زمان مشابه 17 درصد افزایش داشته است.

-------------------------------------
نظرات