خبر خبر

نمایش اقتدار در آسمان تهران

هواپیماهای نیروی هوایی ارتش با با بلند شدن از باند مهرآباد  به نمایش اقتدار هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداختند.
به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد  در مراسم رژه روز ارتش هواپیماهای همچون  میگ 29، و  اف 14، وهمچنین  اف 4،و سوخو و انواع هواپیماهای بمب‌افکن نیروی هوایی ارتش همراه با انواع بالگردهای هوانیروزو   707 برای سوخت رسانی  نمایش اقتدار شرکت کردند.
برج مراقبت مهرآباد چون سنوات گذشته در روز ارتش میزبان حضور نظامیان جهت نظارت مستقیم بر نشست وبرخواست چنگده ها بودند

علاوه بر نظامیان اکرمیان ومرادی اعضای هیئت مدیره شرکت فرودگاه هها وناوبری هوائی ایران شرفی مدیر کل دفتر نظارت سازمان هواپیمائی کشوری ورستمی مدیر کل فرودگاه  مهرآباد نیز حضور داشتند  .

لذا بالافاصله بعد از انجام مانور پروازهای فرودگاه مهرآباد طبق برنامه زمانبندی شده با پروازهای مسافری ورودی وخروجی از سر گرفته شد

-------------------------------------
نظرات