خبر خبر

نهادینه نمودن ایمنی در سطوح پروازی

جلسه ایمنی با محوریت مدیریت اپرون ورعایت مقررات ودستور العمل های قوانین ومقررات ترافیکی در سطوح پروازی در فرودگاه مهرآباد تشکیل گردید .

به گزارش روابط عمومی: رستمی مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد  در خصوص اجرای ایمنی ورعایت استاندارد های فرودگاهی تاکیدات بسیاری نموده وفرمودند : شتاب گرفتن گسترش فرهنگ ايمني در عرصه فرودگاهي را موجب نظام‌مند شدن اين مقوله و جدي گرفته‌شدن آن دانست و ايجاد سيستم و رفتار سيتماتيك در مقوله SMS يا سيستم مديريت ايمني را يك ضرورت در كنار گسترش فرهنگ ايمني نام برد.

وی  خطرات احتمالی ناشی از قدمت و وسعت فرودگاه ،حجم ترافیک موجود و انجام پروژه بهسازی سطوح پروازی ، وزیر ساخت های فرسوده وقدیمی فرودگاهی را یک امر مهم دانست که در حوزه ایمنی از آن نباید غفلت کرد لذا به همین منظور مقرر گردید با هدف افزایش کیفیت خدمات فرودگاهی نسبت به اشتراک گذاری اطلاعات ایمنی و افزایش کیفی و کمی آموزش ایمنی کارکنان و انجام اقدامات اصلاحی جهت کاهش ریسک خطرات بررسی گردد.

لذا  با هدف افزایش ارتباطات جهت ارتقای سطح مشارکت کارکنان عملیاتی در شناسایی خطرات و مدیریت ریسک ،وشناسائی عوامل خطر وعدم تطابق ها در سطوح پروازی  مقرر گردید که  جلسه مشترک با  ، شرکت های هواپیمایی و شرکت های خدمات هندلینگ فرودگاهی مستقر در فرودگاه بین المللی مهرآباد به طور جداگانه برگزار گردد .

جلسه ایی با محوریت مدیریت اپرون وبررسی مسائل ومشکلات شرکت هندلینگ کننده سامان در روز شنبه 19 فروردین برگزار گردید که در این نشست دوستانه و صمیمانه تخلفات رانندگی ، رعایت الزامات ودستورالعمل های تردد در سطوح پروازی ، رعایت شیفت های کاری جهت عدم خستگی پرسنل ، رعایت استانداردهای حمل بار مسافر در سطوح پروازی ، تردد پیاده در سطوح پروازی ، رها نمودن وسائل نقلیه در سطوح پروازی و همچنین موارد نقص ایمنی در سطوح پروازی ومسائل مربوط به هندلینگ کننده ها بررسی ومقرر گردید در ادلین فرصت موارد نقص وگزارش ارزیابی اجرای موارد اعلام شده مکتوب اعلام گردد .

-------------------------------------
نظرات