خبر خبر

تسهیل در روند انجام تسلیم طرح پرواز توسط شرکت های هواپیمائی

نصب و راه اندازي سامانه ثبت و ارسال الكترونيكي طرح پرواز(E FLIGHT PLAN) در فرودگاه بين المللي مهرآباد

حبيب الهي معاون عمليات هوانوردي فرودگاه بين المللي مهرآباد   اظهار داشت به منظور تسهيل در روند انجام تسليم طرح پرواز توسط نمايندگان شركت هاي هواپيمايي به واحد توجيه خلبان (بريفينگ) فرودگاه مهرآباد، با همت و تلاش كارشناسان و مهندسين ادارات شبكه پيامهاي هوانوردي ، فناوري اطلاعات و مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد و نيز اداره كل مراقبت پرواز سامانه ثبت و ارسال الكترونيكي طرح پرواز (EFPL)مورد بهره برداري قرار گرفت. اين سامانه از اواخراسفند ماه بصورت رسمي افتتاح گرديده و شركت هاي هواپيمايي علاوه بر استفاده از خطوط AFTN ميتوانند از طريق ثبت و رجيستر توسط اداره مراقبت پرواز نسبت به ارسال پيامهاي طرح پرواز(فلايت پلن) ، تغيير ، تاخير و يا لغو نمودن آن اقدام نمايند.

-------------------------------------
نظرات